Annet

Marianne Borgen: Når Regjeringen svikter kampen mot økte forskjeller må vi sammen slå tilbake

Marianne Borgen på Youngstorget: Når Regjeringen svikter kampen mot økte forskjeller må vi sammen slå tilbake

Ordfører Marianne Borgen på Youngstorget i dag:"Det mest dyrbare med norsk kultur og Norge er ikke fjorder og fjell. Det er sterke felleskap, små forskjeller og høy grad av tillit. Norge ble bygget som et land for de mange. Arbeidsfolk og fagbevegelsen kjempet og vant. Sånn fikk vi et arbeidsliv der ingen skulle stå med lua i hånden. Sånn fikk vi en velferdsstat med et sikkerhetsnett for oss når vanskelige dager kommer. En trampoline å ta sats på, så vanlige folk sine drømmer kunne bli til virkelighet.

Men 1 mai er også en viktig kampdag. For nå er det mest dyrbare med Norge truet. Forskjellene øker. Utrygghetene i arbeidslivet øker. Det siste tiåret har de 10 prosent best lønnede fått massiv lønnsvekst mens vanlige lønnsmottakere har blitt hengende etter.

Vi ser nå et gryende opprør. Barnehageopprør. Barnevernsopprør.  Barselopprør. Høyre-regjeringen bygger ned velferdsstaten. Erna Solberg har alltid råd til skattekutt til de med mest fra før, men ikke råd til å hjelpe de som trenger det mest.  Når Regjeringen svikter kampen mot økte forskjeller må vi sammen slå tilbake. Som Ordfører i Oslo kjemper jeg hver dag for å være en motkraft til den blå blå regjeringen. Vi jobber og kjemper for et Oslo med små forskjeller, en inkluderende og raus by, med plass til alle.

FOR Når vi står sammen er det nesten ingen grenser for hva vi kan få til," sa hun blant annet i sin appell.

Les hele teksten nedenfor.

 

 

Marianne Borgen

1.mai-appel Youngstorget

Kamerater, fagforeningsvenner og sosialister!

Kjære alle sammen – Gratulerer med dagen.

Første mai er en festdag.

Det mest dyrbare med norsk kultur og Norge er ikke fjorder og fjell. Det er sterke felleskap, små forskjeller og høy grad av tillit.

Norge ble bygget som et land for de mange. Arbeidsfolk og fagbevegelsen kjempet og vant.

Sånn fikk vi et arbeidsliv der ingen skulle stå med lua i hånden.

Sånn fikk vi en velferdsstat med et sikkerhetsnett for oss når vanskelige dager kommer. En trampoline å ta sats på, så vanlige folk sine drømmer kunne bli til virkelighet.

Men 1 mai er også en viktig kampdag. For nå er det mest dyrbare med Norge truet.

Forskjellene øker. Utrygghetene i arbeidslivet øker. Det siste tiåret har de 10 prosent best lønnede fått massiv lønnsvekst mens vanlige lønnsmottakere har blitt hengende etter. 

Vi ser nå et gryende opprør. Barnehageopprør. Barnevernsopprør.  Barselopprør. 

Høyre-regjeringen bygger ned velferdsstaten. Erna Solberg har alltid råd til skattekutt til de med mest fra før, men ikke råd til å hjelpe de som trenger det mest.  

Når Regjeringen svikter kampen mot økte forskjeller må vi sammen slå tilbake.

Som Ordfører i Oslo kjemper jeg hver dag for å være en motkraft til den blå blå regjeringen. Vi jobber og kjemper for et Oslo med små forskjeller, en inkluderende og raus by, med plass til alle.

FOR Når vi står sammen er det nesten ingen grenser for hva vi kan få til.

Det har de siste fire årene vist. I Oslo ser vi at rød- grønn politikk virker, vi vet at det betyr mye hvem som styrer byen.

I kampen for bedre velferd har vi spilt på lag med sykepleierne, helsefagarbeiderne, lærerne og barnehageassistentene.   

SV gikk til valg på å skape en by som er bra for barn. For en by som er bra for barn er en by som er bra for alle.

Da jeg overtok som ordfører etter over 18 år med høyrestyre var det forbudt å bygge ut kommunale barnehager i Oslo.  Nå åpner vi i snitt en ny barnehage hver måned.  - Og de barnehagene bygger og drifter kommunen sjøl. Kommunen har tatt tilbake ansvaret for de minste i byen.

Og etter valget  - ja, da skal vi lenger.

SV vil avkommersialisere driften av sykehjem etter hvert som kontraktene går ut – og vi skal redusere andelen kommersielle aktører i barnevernet.

For vi vet at sterke kommersielle aktører undergraver både oppsigelsesvern og også fagbevegelsen. Det svekker tilbudet til OSS ALLE og den norske modellen.

Barnehager, sykehjem og barnevern skal sikre omsorg, ikke stor omsetning og fortjeneste.

La oss gjøre valget til en verdikamp for velferd. La oss sørge for at hver krone som bevilges til velferd, går til velferd for alle, ikke til å bygge formuer for noen få.  

Vi vil forby profitt på grunnleggende velferd nå!  

Arbeidsfolk står ikke lenger med luen i hånden. Men stadig flere står med mobilen og håper på ekstravakter for å få endene til å møtes neste måned.

SV jobber for en heltidskultur, der normalen er hele og faste stillinger.

Løsarbeidersamfunnet er på vei tilbake. På byggeplassene, i industrien, i havnene, på veiene, og ….. helt inn i helse- og omsorgssektoren.

I Oslo har vi tatt ansvar. Vi har tatt på oss ledertrøya og har innført gullstandarden for seriøst arbeidsliv .  For å bekjempe sosial dumping har vi rød-grønne i Oslo sammen med fagforeningene og partene i arbeidslivet utviklet «Oslomodellen».  Vi har tatt viktige grep, og vi ser at politikk virker.

Hittil har kommunen inngått kontrakter på over 240 prosjekter med  krav til våre leverandører, om tarifflønn, lønn mellom oppdrag, strengere krav til bruk av lærlinger og fagarbeidere, og at norsk skal være språk hos nøkkelpersonell på arbeidsplassen.

 «Oslomodellen», bli Norges nasjonale standard.

Det er sånn vi sammen endrer Oslo – Norge og verden. Og det skal vi fortsette med når vi vinner valget til høsten.

Skal vi bygge et land med små forskjeller og sterke felleskap, må alle få muligheter til å delta. Oslo er den byen med størst ulikhet i hele landet. Vi har noen av landets rikeste boende i byen vår, men også alt for mange barn som vokser opp i fattige familier. Vi må derfor fortsette arbeidet med å omfordele rikdom og bekjempe ulikhet.

Derfor har vi gjennomført en ny barnereform her i Oslo, med gratis aktivitetsskole til alle barn. Ingen barn skal måtte stå utenfor skolegården når de andre barna leker og opplever spennende aktiviteter og lærer mye nytt.  -  universell gratis aktivitetsskole virker. På Stovner er antallet barn i aktivitetsskolen fordoblet. I Grorud, Alna og Søndre Nordstrand deltar nå omtrent alle barn. Dette er en suksess historie, foreldrene vil ha det, lærerne vil ha det, rektorene vil ha det og BARNA er glade over å få være med på leken og den læringen som følger av leken.

Når skolen åpner opp igjen etter sommerferien i august vil rundt

16 000 barn i Oslo få gratis aktivitetsskole.

 Alle førsteklassinger, i alle bydeler - fra Ullern til Bjerke - alle barn blir med på leken.

Sammen er vi i ferd med å skape en by med mindre forskjeller.

Men det finnes sterke motkrefter.

Aktivitetsskolen i Oslo er bla finansiert av en sosialt omfordelende eiendomsskatt. Norges rikeste som bor i Oslo har saksøkt kommunen fordi de må betale denne skatten.

Og Høyre, har valgt å være på lag med byens rikeste, heller enn barna våre.

Greta Thunberg inspirerer oss alle. Når over 20 tusen skoleelever i Oslo nylig streiket for klima …gjør det inntrykk. Barn og unge krever ikke at vi lytter  - men at vi handler.

Og det er nettopp det vi må, og vi må handle nå.  – Og vi er i gang: Oslo er kåret av EU til Europas miljøhovedstad i år. Det er en  anerkjennelse og en inspirasjon knyttet til det vi gjør for klima og miljø, ved å styrke kollektivtransporten, bygge sykkelveier, gjøre det bedre å være fotgjenger og begrense biltrafikken for å få utslippene ned. Lufta i Oslo er i ferd med å bli mye reinere. Og klimakampen har bare så vidt startet.

 Og Når Erna Solberg ikke stiller opp - kan dere stole på SV. Vi skal lage en by som er god og trygg og vokse opp i for alle barn, der vi tilrettelegger for lek, aktivitet, gående og syklende og der bilen blir nedprioritert og vi sikrer ren luft og trygge gode områder å være på.

1. mai er en internasjonal kampdag.

I år er det 30 år siden FNs barnekonvensjon ble vedtatt. Det internasjonale samfunn lovet å ta ekstra godt vare på barn i krise. Det skjer ikke i dag -  og det er en skam

Halvparten av alle mennesker på flukt fra krig og konflikt er barn under 18 år. Og som barnerettighetsforkjemperen Eglentyne Jebb sa for over100 år siden….»enhver krig er en krig mot barn» og «også fiendens barn er barn».

Barnekonvensjonen og norsk lov forplikter oss til å gjøre alt vi kan for å hjelpe de utsatte barna….. uansett.

 Kamerater, når jeg skuer utover dere ser jeg en fantastisk forsamling -  vi er mange!

Jeg kan bla se parolen - stans ny kald krig, forby atomvåpen.  

Nå i mai tilslutter Oslo seg som en av de første hovedstedene i verden «ICANs cities appeal»,med mål å forby atomvåpen. Kampen mot atomvåpen er en kamp for trygghet, sikkerhet,  og en viktig del av klimakampen- det handler om vår felles framtid.

Kjære Erna Solberg, jeg kan love deg at Oslo gir seg ikke før du og Norge har undertegnet FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Kamerater det er også på tide å reise fanene for å beskytte demokratiske rettigheter som; Organisasjonsretten, forsamlingsretten, ytringsfriheten. Både her hjemme og internasjonalt.

Disse rettighetene er i dag under sterkt press i mange deler av verden. Vi opplever diskriminering og hets mot marginaliserte grupper i Europa, kvinner, fagbevegelsens tillitsvalgte, urfolk og skeive er spesielt utsatte for press.

Når det å organisere seg fører til trusler, overvåkning og drap forvitrer demokratiet!

Jeg er glad for at Norsk Folkehjelps 1.mai aksjon handler om dette. Det handler om respekten for menneskeverdet og menneskerettighetene.

La det ikke være tvil. Valget til høsten skal vi vinne.

Sammen skal vi fortsette å bygge en by for felleskap, ikke forskjeller.  Solidaritet, heller enn grådighet. Politikk for arbeidsfolk, heller enn profitører. For mennesker, ikke markeder.

Vi skal bygge en by For de mange, ikke for de få.

Bruk stemmeretten og få naboen til å gjøre det samme.

Gratulerer med dagen!