Annet

Hausmannsgate 42: Hvis riving og nybygg må Urbanium betale mer for tomta

Hausmannsgate 42: Hvis riving og nybygg må Urbanium betale mer for tomta

Urbanium har søkt om å få rive Hausmannsgate 42 pga. gårdens svært dårlig stand. De ønsker et nybygg. Gården var – og er – fullstendig nedslitt og sterkt angrepet av sopp og råte. Urbanium og de andre tilbyderne var klar over dette når de leverte sine tilbud, og tilstanden er ikke forverret siden den gang. Reguleringsplanen la til grunn at gården ikke skulle rives, men rehabiliteres.

I SV er vi åpne for å revurdere reguleringsplanen på dette punkt, men da dette endrer økonomien – lønnsomheten – for utbygger er det ut fra likebehandling av andre tilbydere viktig å følge det som står i salgsavtalen mellom Urbanium og Oslo kommune om en slik situasjon: I punkt 23 heter det at dersom det skjer en omregulering som øker verdien på en av tomtene skal det foretas et etteroppgjør som tilsvarer  verdiøkningen.  Dette er en skal-bestemmelse, og avvik fra dette er en endring av kontrakten, og kan bare vedtas av bystyret.

Realisering av planene for Hauskvartalet er forsinket. I SV er vi utålmodige, og tempoet fra utbyggers side bør nok skrus opp mange hakk.

Les mitt innlegg i bystyret i går nedenfor.

 

Oslo bystyre 15. mai 2019

Ivar Johansen, SV

 

Sak Overhold hele reguleringsplanen for Haus-kvartalet

Ordfører,

Bystyret vedtok 11. mai 2015 at Urbanium skulle få kjøpe hoveddelen av Hauskvartalet, med basis i gjeldende reguleringsplan.

Noen av oss var svært skeptisk til løsningen. Jeg var en av dem. Men byrådspartiene – inkludert SV – stemte for salget. Alternativet kunne vært at hele kvartalet forble i fellesskapets eie. I SV tvilte vi oss fram til å stemme for salg. Den uenigheten må vi legge bak oss. Gjort er gjort og spist er spist, og nå handler det om gjennomføring av bystyrets vedtak for det byøkologiske kulturkvartalet.

Kjøper og nåværende eier, Urbanium, er i gang. Vega Scene har blitt kjempebra. Og jeg ble positivt overrasket da Urbanium inngikk en langsiktig leieavtale med Vestbredden Vel Vel og beboerne i Hausmannsgate 40. Beboerne i nummer 40 besitter en betydelig kompetanse og er en stor ressurs i utvikling av det byøkologiske kulturkvartalet. Det er klokt å bruke denne kompetansen.

Reguleringsplanen, med alle dens detaljer, er selvsagt ikke hogget i stein. Det er resultatene som teller. Teknologi utvikler seg, omverdenen endrer seg, og ikke minst: ny kunnskap kan gi nye muligheter som det vil være uklokt å ikke seriøst vurdere.

Urbanium har søkt om å få rive Hausmannsgate 42 pga. gårdens svært dårlig stand. De ønsker et nybygg. Gården var – og er – fullstendig nedslitt og sterkt angrepet av sopp og råte. Urbanium og de andre tilbyderne var klar over dette når de leverte sine tilbud, og tilstanden er ikke forverret siden den gang. Reguleringsplanen la til grunn at gården ikke skulle rives, men rehabiliteres.

I SV er vi åpne for å revurdere reguleringsplanen på dette punkt, men da dette endrer økonomien – lønnsomheten – for utbygger er det ut fra likebehandling av andre tilbydere viktig å følge det som står i salgsavtalen mellom Urbanium og Oslo kommune om en slik situasjon: I punkt 23 heter det at dersom det skjer en omregulering som øker verdien på en av tomtene skal det foretas et etteroppgjør som tilsvarer  verdiøkningen.  Dette er en skal-bestemmelse, og avvik fra dette er en endring av kontrakten, og kan bare vedtas av bystyret.

Realisering av planene for Hauskvartalet er forsinket. I SV er vi utålmodige, og tempoet fra utbyggers side bør nok skrus opp mange hakk.