Annet

Viktig med gjennomgang av varslerordingen

Viktig med gjennomgang av varslerordingen

Det er viktig at kommunen har en velfungerende varslingsordning for å varsle om mulig korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i eller mot Oslo kommune.

Det er bra at byrådet er i gang med en gjennomgang av ordningen. Det vil være klokt om byrådet ved en slik gjennomgang innheter innspill fra relevante aktører på forskjellig nivå, slik som eksempelvis ansattes tillitsvalgte, verneombud og etatsledere. Erfaringer er nok forskjellig, avhengig av ståsted, og dette må avspeiles i gjennomgangen.

Varslingsordningen er knyttet til temaer som korrupsjon, misligheter og lovbrudd. Men det er ikke den rette kanalen for å ytre seg om at bemanning er for lav, renholdet for dårlig, saksbehandlingsfrister brytes eller bystyret bevilger ikke tilstrekkelig med midler til at eldre får et faglig forsvarlig omsorgstilbud. Viktige saker det også, selvsagt, men her er det andre kanaler som er mer egnet. For varslingsordningen skal jo ikke erstatte helt ordinære virkemidler: ta opp ting med kollegaer eller sjefen, ta opp sak via verneombud eller tillitsapparat eller påvirke politiske beslutningstakere.

Som ombud får jeg en del henvendelser som hører hjemme i varslingsordningen, og som jeg kanaliserer dit – eller til andre adressater om det er mer riktig. Jeg kan ikke se at spørsmålet om anonym varsling er noe problem. I dag er det jo åpnet for dette, bl.a. ved at man kan gå via eksternt varslingsmottak. Tipset noen av oss fikk om ansettelser i Omsorgsbygg var jo også anonymt, men veldokumentert.

SV ser fram til byrådets gjennomgang av ordningen, i trygg forvissning om at dagens løsning ikke nødvendigvis er den mest optimale.

Les mitt innlegg i siste bystyremøte nedenfor.

 

Oslo bystyre 15. mai 2019 Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag – En uavhengig varslingsordning i Oslo kommune

Ordfører,

Det er viktig at kommunen har en velfungerende varslingsordning for å varsle om mulig korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i eller mot Oslo kommune.

Derfor er det nødvendig av og til å evaluere hvorvidt den fungerer etter hensikten og se om det kan være klokt med endringer.

Det er bra at byrådet er i gang med en slik gjennomgang. Det vil være klokt om byrådet ved en slik gjennomgang innheter innspill fra relevante aktører på forskjellig nivå, slik som eksempelvis ansattes tillitsvalgte, verneombud og etatsledere. Erfaringer er nok forskjellig, avhengig av ståsted, og dette må avspeiles i gjennomgangen.

Varslingsordningen er knyttet til temaer som korrupsjon, misligheter og lovbrudd. Men det er ikke den rette kanalen for å ytre seg om at bemanning er for lav, renholdet for dårlig, saksbehandlingsfrister brytes eller bystyret bevilger ikke tilstrekkelig med midler til at eldre får et faglig forsvarlig omsorgstilbud. Viktige saker det også, selvsagt, men her er det andre kanaler som er mer egnet. For varslingsordningen skal jo ikke erstatte helt ordinære virkemidler: ta opp ting med kollegaer eller sjefen, ta opp sak via verneombud eller tillitsapparat eller påvirke politiske beslutningstakere.

Som ombud får jeg en del henvendelser som hører hjemme i varslingsordningen, og som jeg kanaliserer dit – eller til andre adressater om det er mer riktig. Jeg kan ikke se at spørsmålet om anonym varsling er noe problem. I dag er det jo åpnet for dette, bl.a. ved at man kan gå via eksternt varslingsmottak. Tipset noen av oss fikk om ansettelser i Omsorgsbygg var jo også anonymt, men veldokumentert.

Rødt ber om en «uavhengig varslingsordning,» men med kommunal mottaksinstans.  Finanskomiteens borgerlige partier vil sette hele ordningen ut på anbud og bruke et eksternt firma.

SV ser fram til byrådets gjennomgang av ordningen, i trygg forvissning om at dagens løsning ikke nødvendigvis er den mest optimale.