Annet

Fellesskapsvern mot misligheter: Vi må styrke kontrollsystemene

Fellesskapsvern mot misligheter: Vi må styrke kontrollsystemene

I siste bystyremøte behandlet vi korrupsjonssaken i det kommunale foretaket Boligbygg.

Jeg la blant annet vekt på at Kommunen må ha en organisasjon som i tilstrekkelig grad kan forebygge og avdekke misligheter.  Det gir grunn til bekymring å se at det var eksterne aktører, kritisk undersøkende journalistikk i Dagens Næringsliv, som avslørte ulovligheter som potensielt sett har kostet kommunen over 100 millioner kroner. Uten DNs arbeid ville dette trolig aldri vært avdekket, og kunne ekspandert ytterligere. Som Dagbladet avdekket Veireno-skandalen.

All ære til dem. Vi er nødt til kritisk å gjennomgå om kommunen har en tilstrekkelig internkontroll. Det skal ikke være mulig å bedra fellesskapets midler for 100 millioner uten at kommunens egne kontrollsystemer avdekker dette.

Les hele mitt innlegg i bystyret nedenfor.

 

Oslo bystyre 15. mai 2019                                                

Ivar Johansen, SV

 

Sak Kommunerevisjonens undersøkelser knyttet til kjøp og salg av boliger i Boligbygg Oslo KF

Ordfører,

Denne saken har først og  fremst tre tankekors sett fra SVs side:

For det første:

Gjennom bystyrets Tøyenvedtak i 2013 skulle kommunen kjøpe 600 nye kommunale utleieboliger, senere kjøpte man OBOS portefølje på 617 boliger, og kort tid etter la byrådet Berger Røsland inn midler til kjøp av ytterligere 550 boliger ved budsjett 2016.

Det innebar en formidabel omlegging av kommunens satsing på kommunale utleieboliger: fra at rådende politikk fra høyreflanken i dette bystyret var å ikke kjøpe en eneste bolig gikk man over i svært offensiv fase med kjøp av 1150 boliger over få år. Og SV skal ikke unnslå seg; denne offensive omlegging hadde ikke skjedd uten SV.

Granskningene og finanskomiteens høring viser at daværende ansvarlig byråd, Venstres Bjerke, ikke var i nærheten av å se hvilken formidabel oppgave dette var, og at dette krevde en helt annen kompetanse, struktur og ressursinnsats.  Ambisjonene på dette området ble skapt på Høyre og Venstres vakt, og det er særs alvorlig at de ikke i tilstrekkelig grad forsikret seg om at kommunen hadde en robust nok organisasjon.

For det andre:

Kommunen må ha en organisasjon som i tilstrekkelig grad kan forebygge og avdekke misligheter.  Det gir grunn til bekymring å se at det var eksterne aktører, kritisk undersøkende journalistikk i Dagens Næringsliv, som avslørte ulovligheter som potensielt sett har kostet kommunen over 100 millioner kroner. Uten DNs arbeid ville dette trolig aldri vært avdekket, og kunne ekspandert ytterligere. Som Dagbladet avdekket Veireno-skandalen.

All ære til dem. Vi er nødt til kritisk å gjennomgå om kommunen har en tilstrekkelig internkontroll. Det skal ikke være mulig å bedra fellesskapets midler for 100 millioner uten at kommunens egne kontrollsystemer avdekket dette.

For det tredje:

Borgerlig side mener – til sitt forsvar – at daværende byråd Bjerke som en konsekvens av foretaksmodell-organiseringen verken kunne eller burde ha gått tettere på i styringen av det kommunale foretaket.  Ansvaret for skandalen skyves nedover. De mener det er eiendomsforetakets styre som har ansvaret for gjennomføringen av bystyrets vedtak.

Samtidig framfører de borgerlige en kritikk mot senere byråd Lippestad for at han i for stor grad involverte seg, og ikke praktiserte det som skal være armlengs avstand.

Tja, ingen av de to byrådenes noe forskjellig styringspraksis førte til at Boligbygg fikk på plass en tilstrekkelig og god nok organisasjon som var robust nok til å motvirke eller avdekke at Boligbygg ble utsatt for grov utroskap.

Men fra SVs side er vi trygg på at vi kritisk må gjennomgå hvorvidt foretaksorganisering er den optimale løsningen for oss.

Legg til kommentar