Annet

Tankesmien Agenda: Oslo-modellen må bli nasjonal standard

Tankesmien Agenda: Oslo-modellen må bli nasjonal standard

Tankesmien Agenda går nå i bresjen for at Oslo-modellen for et seriøst arbeidsliv innføres på nasjonalt nivå. Tankesmien lanserer i et ferskt notat 10 regler som daglig leder, Trygve Svensson, mener bør stå skrevet på korktavla på veggen til den som er innkjøpsleder i norske kommuner.

Trygve Svensson mener også at Oslo-modellen kan sikre norsk arbeidsliv i møte med et felles europeisk arbeidsmarked. - Dette er noe av det mest spennende som har skjedd i norsk arbeidslivspolitikk i nyere tid.

"Oslo kommunes suksess viser at det er mulig å styre et forfeilet arbeidsmarked tilbake på rett spor.

Når arbeidslivet ikke virker, må politikken gripe inn. Som vi i Agenda viser i et helt nytt notat, bør Oslo-modellen innføres for hele landet, som et første skritt på veien til et seriøst, produktivt arbeidsliv i alle bransjer i Norge," skriver tankesmien Agenda.

 

Følgende ti krav bør innføres i det nasjonale innkjøpsregelverket for offentlige virksomheter:

1.Det skal i all hovedsak benyttes fast ansatte i minst 80 prosent stilling ved utførelse av arbeidet.

2.Eventuell innleid arbeidskraft skal som hovedregel være fast ansatt i minst 80 % i utleiebedriften og få tarifflønn mellom oppdrag. Innleie regnes som ett ledd i leverandørkjeden og bruk av disse må dermed godkjennes på forhånd dersom de kommer inn som underleverandør.

3.HMS-kort fra dag én, og registrering i et elektronisk registreringssystem ala HMSREG.

4.Minimum 50 prosent av arbeidede timer skal utføres av fagarbeidere eller personer med dokumentert fagopplæring.

5.Minimum 10 prosent av arbeidede timer skal utføres av lærlinger på områder med behov for lærlinger.

6.Det skal kun tillates ett ledd av underleverandører i vertikal kjede. Oppdragsgiver kan åpne for bruk av ekstra ledd (i den grad det er strengt nødvendig av markedsmessige hensyn eller spesielle behov.)

7.Utbetaling av lønn til konto i bank, og forbud mot kontant betaling av andre utgifter (kjøp av materiale mm).

8.Nøkkelpersoner skal forstå og gjøre seg forstått på norsk. Minst én person per arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk.

9.Oppdragsgiver har fullmakt til å innhente utvidet skatteattest. Oppdragstaker skal være registrert i StartBank.

10.Yrkesskadeforsikring og OTP må kunne dokumenteres på forespørsel.

Legg til kommentar