Annet

Etablering av et kommunalt sentrumskontor i Oslo?

Etablering av et kommunalt sentrumskontor i Oslo?

To av Høyres bystyrerepresentanter har foreslått at kommunen skal "utrede hvordan et sentrumskontor kan etableres og hvordan et sentrumskontor kan bidra til å samordne aktiviteter innenfor Ring 1 og legge til rette for rammevilkårene for næringslivet i sentrum."

Jeg har liten tro på nye kontorer og mer byråkrati. Kommunen har nylig opprettet et festivalkontor.

Det er nok vel så viktig å se på hvordan man bedre kan koordinere alt det arbeidet som i dag gjøres fra kommunens side. Jeg tror derfor det var klokt når et enstemmig bystyre i siste møte i stedet vedtok at "Byrådet bes se på mulighetene til å samordne innsatsen som allerede legges ned for å legge til rette for en aktiv og levedyktig handels, -service –og servicenæring, og et levende byliv, og melde tilbake til bystyret på egnet vis."

Les mitt bystyreinnlegg om saken under "les mer."

 

Oslo bystyre 19. juli 2019

Ivar Johansen, SV

Sak Etablering av sentrumskontor

Ordfører

«Når fanden ville at intet skulle skje, da satte han ned den første komite.» Dette er et kjent Piet Hein-sitat. Alternativt kunne være: Opprettet han et kontor.

De to Høyre-representantene har nok de aller beste intensjoner, men jeg er redd forslaget deres er en blindtarm, og at de utstyrer keiseren med stadig nye klær. Hvis vi har for mange kommunale aktører som tråkker i beina på hverandre så er det tvilsomt om det rette er å opprette en aktør til: et nytt kontor.

Høyres forslag har særlig fokus på handels-, service- og serveringsnæringen, og skal blant annet, sitat «bidra til å avhjelpe situasjonen for bedrifter som i dag opplever omsetningsnedgang og færre besøkende.»

Det er en myteskapning, uten forankring i virkeligheten, at det går dårlig for butikkene i Oslo sentrum. Som lederen for Handelsstandsforeningen, Bjørn Næss, har understreket i media: Oslo sentrum er fortsatt det området med desidert størst butikkomsetning i Oslo. I 2018 hadde butikkhandelen i Oslo sentrum en vekst på 2,1 prosent. For landet som helhet var det en økning i butikkhandelen på 1,6 prosent i 2018. Handelen i Oslo sentrum vokser, og den vokser mer enn ellers i landet.

Omsetningen i sentrum er på nesten 9,6 milliarder kroner, og legger vi til omsetning i litt andre typer tjenester og servering, ender vi på hele 14,5 milliarder. 6000 ansatte i jobber i butikkhandelen i sentrum og nesten 5 000 jobber i serveringsbransjen. 

Handels- og servicenæringen, og kulturlivet, trenger ikke først og fremst mer offentlig byråkrati, men mindre. For å få et mer levende byliv trenger vi en forvaltning som er mer fleksibel. Og som i større grad kan si ja til utradisjonelle ideer og initiativ, og som kan finne muligheter framfor begrensninger. På lørdag deltok jeg i Stolhetsparaden i Oslo sentrum, en parade som fokuserte på funksjonshemmedes situasjon. De måtte sloss, og ha en lang kamp, med kommunen for å få gjennomført sitt arrangement. Sentrumsbutikkene hadde markedsdag, og to arrangementer høres det ut til var helt uforenlig å få til. Men det gikk helt fint det, så kommunens nei-frykt var ubegrunnet.

For SVs del ser vi klart behov for forbedringer, men tror sentrumskontor er en blindtarm.  Og kommune og stat på denne ene siden og kulturliv, butikkhandel, serveringssteder og næringslivet på den andre side må sammen ha et godt samarbeid for å skape et ennå mer levende byliv.