Annet

Hagegata 30: Fyll opp, i påvent av endelig bruksformål

Hagegata 30: Fyll opp, i påvent av endelig bruksformål

Ting tar tid i offentlig forvaltning. Aaaaaalt for lang tid. F.eks. å finne ut av hva tomme kommunale lokaler skal brukes til.

Ta sykehjemmene Lille Tøyen Sykehjem og Oppsal Sykehjem. De har stått tomme i årevis. Vi må kunne leve med det dersom kommunen i ventetida slipper inn lokalmiljøene som gjerne fyller rommene som øvingslokaler for musikere, atelieer for kunstnere, kontor- og møtested for lokalt organisasjonsliv m.m.

Mulighetene er uendelige uten at det bør koste en krone i oppussing. Lokaler som står tomme blir utsatt for hærverk og forfall, og sånn forvalter vi ikke fellesskapsverdier.

Slik også med Hagegata 30 på Tøyen torg. Det skal bli et boligsosialt innovasjonsprosjekt, men det tar tid å få realisert prosjektet. I mellomtida har lokalene stått tomme i mange år, i et lokalmiljø som skriker etter tilgjengelige, ikke-kommersielle, treffpunkter.

I siste møte i bystyrets finanskomite fikk jeg enstemmig støtte på følgende forslag: "Komiteen ber byrådet vurdere om det er muligheter for at bygningen midlertidig blir tatt i bruk til f.eks. kulturaktiviteter eller fritidsformål for ungdom fram til realisering av planene i denne byrådssak." Boligbygg er rett sted for henvendelse.

Kommentarer   

-1 #1 Knut Henning Adamsen 18-09-2019 08:31
Betimelig forslag. Hus træng folk og folk træng hus, som skrevet står.
0 #2 Rino 18-09-2019 19:17
Det er barre tull at det ikke kan leies ut til boliger midlertidig pga balkongene er farlige folk som bor i Hagegata 31 å Gruvegata 15 måtte leve i mange måneder med kjetting på verandadøra di fikk oppnet kunn luftet 10 cm så det samme kan man gjøre i Hagegata 30 menst dem venter på å få rehabilitert blokka.
+1 #3 Bent 15-10-2019 17:05
Arealene i hagegata 30 er ubeboelig pga en lekkasje for 3-4 år siden. Penger til oppussing er ikke bevilget og en rehabilitering kan ta måneder og år. Det står ikke på Boligbygg, men et udugelig bystyre som ønsker å prioriterte annerledes.

Legg til kommentar