Annet

Endelig

Endelig

Endelig ser det ut til at saken med de to forfalne kommunale byggene i Tøyenparken blir løst. Det er dårlig forvaltning av fellesskapets verdier når - som her - hus står tomme i mange år. Jeg har ved jevne mellomrom utfordret de til enhver tid sittende byråder til å finne en løsning for de såkalte Portnerboligene til Tøyen hovedgård. Finnmarksgata 1 - 3. Nå går saken mot sin endelige løsning.

Byggene  er på gul liste og i praksis å anse som fredet. På bakgrunn av at det er sagt at de ikke er egnet som utleieboliger, ble det for ca. halvannet år tilbake igangsatt en prosess med sikte på alternativ anvendelse. Boligbygg, Lille Tøyen FK, Bymiljøetaten og bydel Gamle Oslo kom i fellesskap frem til en løsning hvor byggene istandsettes og tilrettelegges for bl.a. garderobeanlegg for idrettslagene i området (Lille Tøyen FK, Sterling, Forward og Tøyen SK).

Det er Boligbygg som skal stå for istandsettelsen og ombyggingen, finansiert av en øremerket ekstrabevilgning på ca. 8 mill. Etter ferdigstillelse skal eiendommene overføres til Bymiljøetaten, som også skal ivareta driften.

Nylig kom alle tillatelser på plass, og ferdig planforslag er nå tegnet. Disse har vært på en siste høring hos idrettslagene for kommentarer, før Boligbygg kan lyse ut konkurranse om byggingen.

Da kvitterer jeg ut denne som løst.

Kommentarer   

0 #1 Johannes Heggland 22-09-2019 08:33
Veldig bra at det blir en ordning for disse husene nå. Vi som har fotballspillend e barn som bruker Caltex, har lenge håpt på garderobeanlegg , toalett for både spillere og publikum, m.m. Nå blir Caltex stadig bedre!
0 #2 Ingegjerd Munthe 23-09-2019 08:04
Veldig braog innlysende løsning som det burde vært mulig å ha kommet frem til for mange år siden. Da hadde prisen vært adskillig lavere!
Hva med gamle tøyen sykehjem står det fortsatt tomt og uutnyttet mens det forfaller?

Legg til kommentar