Annet

Tøyen: Nabolagsdemokrati med ungdommer i front

Tøyen: Nabolagsdemokrati med ungdommer i front

Najma, Hana, Arafo, Yusef og Hamse bor i Bydel Gamle Oslo. Noen har adresse på Tøyen, for andre er Tøyen et naturlig samlingssted. De er mellom 15 og 19 år gamle og kaller seg «Medvirkningsgjengen».

Alle har de et ekte engasjement for nærmiljøet og demokratiske prosesser. Under et folkemøte den 7. november, var denne gjengen verter.

Under folkemøtet delte Områdeløft Grønland og Tøyen ut 250 000 kroner til prosjekter som skal blåse liv i Kolstadgata. Ungdommene la til rette, og nabolaget stemte frem de beste gate-prosjektene.

– Gjennom deltakende budsjettering på Tøyen ønsker vi å bygge lokalsamfunnet. Erfaring fra andre land viser at denne metoden bidrar til økt lokalt samhold, deltakelse og engasjement. Å skape forståelse blant ungdom og andre i nærmiljøet om hvordan de kan påvirke sitt eget lokalsamfunn, er viktig, sier Kjersti Grut, programleder for Områdeløft Grønland og Tøyen.

Et nabolagsdemokrati som dette er verdt å kopiere i andre bydeler.

Les hele teksten nedenfor.

 

Tøyen: Nabolagsdemokrati med ungdommer i front

Tekst: Områdeløft Grønland og Tøyen

Najma, Hana, Arafo, Yusef og Hamse bor i Bydel Gamle Oslo. Noen har adresse på Tøyen, for andre er Tøyen et naturlig samlingssted. De er mellom 15 og 19 år gamle og kaller seg «Medvirkningsgjengen».

Alle har de et ekte engasjement for nærmiljøet og demokratiske prosesser. Under et folkemøte den 7. november, var denne gjengen verter.

Under folkemøtet delte Områdeløft Grønland og Tøyen ut 250 000 kroner til prosjekter som skal blåse liv i Kolstadgata. Ungdommene la til rette, og nabolaget stemte frem de beste gate-prosjektene.

Deltakende budsjettering – folket bestemmer

– Gjennom deltakende budsjettering på Tøyen ønsker vi å bygge lokalsamfunnet. Erfaring fra andre land viser at denne metoden bidrar til økt lokalt samhold, deltakelse og engasjement. Å skape forståelse blant ungdom og andre i nærmiljøet om hvordan de kan påvirke sitt eget lokalsamfunn, er viktig, sier Kjersti Grut, programleder for Områdeløft Grønland og Tøyen.

Ideen bak deltakende budsjettering er at innbyggere selv skal kunne bestemme hvordan pengene i et budsjett skal fordeles. Dette er en metode som opprinnelig kommer fra byen Porto Alegre i Brasil og som blant annet har vært brukt i Manchester og Paris. Dette er andre gangen metoden prøves ut på Tøyen gjennom områdeløftet.

Prosjekt Kolstadgata

Årets deltakende budsjettering på Tøyen handlet om Kolstadgata. Den 2. september i år ble denne gata, som går gjennom hjertet av Tøyen, stengt for bil- og busstrafikk.

Dette er bakgrunnen for at Områdeløft Grønland og Tøyen ønsket å dele ut 250 000 kroner til prosjekter som skal skape aktivitet i gata, mens kommunen jobber med en reguleringsplan og den endelige utformingen av området.

– Først inviterte vi folk på Tøyen til å søke om penger til prosjekter som kan blåse liv i Kolstadgata. Deretter inviterte vi nabolaget til et folkemøte hvor de som møtte opp kunne stemme på de prosjektene de likte best. Dermed er det nabolaget, ikke politikere og offentlig administrasjon, som har bestemt hvilke prosjekter som skal prioriteres og hvordan pengene skal brukes, sier prosjektkoordinator Ida Ufoma Ijeabuonwu i Områdeløft Grønland og Tøyen.

Mangfold blant prosjektvinnerne

Prosjektene som skapte mest entusiasme i nabolaget omfavnet ulike deler av Tøyens befolkning. Her er barn, ungdommer og voksne representert blant dem som eier og skal utføre prosjektene.

Kreativiteten mangler heller ikke, i Kolstadgata vil det bli lys- og fotokunst, gatefester med både miljøfokus og afrikansk vri, installasjon med instrumenter fra Tøyenorkesteret, møteplasser for beboerne og pop-up prosjekter på den gamle Taxi holdeplassen.

Her er vinnerprosjektene:

- Du trenger ikke lappen for å kjøre taxi, møteplass av Gisken og Wide-Ink

- Orkestergata, installasjon med gamle instrumenter Tøyen orkester av Tøyen skole og FAU

- Kolstadgata Winter African Cook Out, gatefest med vest-afrikanske matretter av Cecilia Amponsah som bor på Tøyen

- Tegn med lys i Kolstadgata, lysinstallasjoner og fotoutstilling av Ringseth og Silsand som bor på Tøyen

- Gatefest med fokus på miljø og kultur av Oslo Living Lab, ungdom fra Hersleb VGS Hva måtte til for å få penger?

Programkontoret for områdeløft mottok til sammen 13 søknader, og 11 av disse ble godkjent. På folkemøtet fikk de som møtte opp fire stemmer som skulle fordeles på fire ulike prosjekter. De fem prosjektene som fikk flest stemmer vant og ble tildelt 50 000 kroner hver.

For å sikre at vinnerprosjektene skal bidra best mulig og til flest mulig i lokalmiljøet, ble det stilt noen krav til prosjektsøknaden. Kriteriene er avledet fra dem som gjelder for ordningen med Nabolags- og aktivitetsmidler:

Søker må ha god forankring i lokalmiljøet. De må bo eller jobbe i nabolaget eller være engasjert i aktiviteter som er nært knyttet til området. Aktiviteten må fysisk finne sted ute i Kolstadgata og være for de som bor/ferdes på Tøyen. Aktiviteten skal være åpen og for alle som ønsker å være med.

Det ble også oppfordret til samarbeid på tvers av organisasjon og grupper og at aktiviteten kunne gjennomføres allerede høsten og vinteren 2019/20.

Medvirkningsgjengen på Tøyen

– Ungdommene våre er framtiden, derfor må vi gi dem de verktøyene de trenger for at deres stemme skal bli hørt, sier sosial Tøyen-entreprenør og ildsjel Faisa Abdi Warsame.

Medvirkningsgjengen består av rundt 20 ungdommer og ble startet i fjor av Faisa, med støtte fra Områdeløft Grønland og Tøyen.

– Jeg vet nå at min stemme teller, og at sammen med medvirkningsgjengen forsikrer vi oss om at andre ungdom sitter igjen med samme tankegang, sier Najma.

Utviklingen av Kolstadgata engasjerer bydelens ungdommer til å delta aktivt i avgjørelse om viktige saker som angår dem selv og det samfunnet de lever i. Prosjekt «Medvirkningsgjengen» har blant annet omfattet kursing i politisk medvirkning, konflikthåndtering og motivasjon og mestring. Man har vært spesielt opptatt av å engasjere unge minoritetsjenter, men også noen gutter har blitt med etter hvert.

You have no rights to post comments