Annet

Den gamle krigsskolen til salgs

Den gamle krigsskolen til salgs

Nå er den salgs. Den gamle krigsskolen ligger midt i Oslo sentrum: Tollbugata 10. Tomtearealet utgjør 1 575 m2 og eiendommen er bebygd med i alt 4 sammenhengende bygg på til sammen 2 268 m2 BRA/ 2 979 m2 BTA.

Eiendommen er regulert til «spesialområde (bevaring) offentlig». Bygningen ble fredet etter bygningsfredningsloven i 1923, og fredet ved forskrift den 6. mai 2004. Forhagen er vernet etter Plan og bygningsloven. Videre er bygningens eksteriør, interiør, tilbygg og miljø, inkludert gårdsrom, obelisk, hage og gjerder vernet.

Oslo kommune har mottatt varsel fra Forsvarsbygg om at eiendommen vil bli lagt ut for salg i det åpne marked, dersom ingen statlig, eller kommunal etat melder interesse for forvaltningsoverføring/erverv av eiendommen innen 15.01.2020.

Kommunens eiendoms- og byfornyelsesetat skriver at det er "vanskelig å se at bygningsmassen kan være egnet til kommunale formål og behov som EBY kjenner til på det nåværende tidspunkt. Det legges da særlig vekt på den omfattende fredningen både av eksteriør og interiør som setter betydelige grenser for mulighetene til å ombygge og ominnrede bygningsmassen for å tilpasse denne til eventuellkommunal bruk. Bygningsmassens dårlige tilstand og de betydelige antatte kostnadene for strakstiltak og nødvendig vedlikehold (MNOK 110) taler også klart mot et eventuelt kjøp. Basert på det ovennevnte vil EBY foreløpige anbefale at Oslo kommune ikke kjøper eiendommen, men er åpne for at det kan foreligge kommunale behov som EBY ikke kjenner til og som denne eiendommen kan være egnet til å dekke."

Hva mener du? Skal en bare la disse bygningene havne ut på det private, kommersielle, marked? Eller foreligger det fellesskapsbehov? Det må da vel være mye kreativ aktivitet som kunne fylle disse byggene?

Kommentarer   

0 #11 Siri Blesvik 04-01-2020 08:26
Hvis det er den eneste mulighet for ivaretakelse og bevaring for framtida, må det være bedre enn videre offentlig forfall. Men Marøy sier at dette bygget ble gitt i gave til kadettene og da kan vel ikke Forsvaret selge sånn uten videre???
0 #12 Leif Buseth 04-01-2020 09:16
Dette er vel det eneste gjenværende paleet i Norge. Dette burde være en oppgave for Kulturdeparteme ntet å ta vare på. Når jeg besøker andre hovedsteder og ser hva de tar vare på av bygningsmessige kulturminner er det trist å se at Norge ikke har vilje til dette.
0 #13 Nina Egedius 04-01-2020 09:23
Staten har da ansvar for dette. Alt kan ikke legges på kommunens økonomi, det går ikke og blir helt feil. Regjeringen må innse at dette bygget må holdes unna privatisering.
Et historisk bygg av betydning for hele befolkningen.
0 #14 Kari Bjørklid 04-01-2020 14:41
Er dette det rike Norge hvor det offentlige ikke tar ansvar for slike klenodier?
0 #15 Aase Neset 05-01-2020 07:36
Ser ut til at det er om å gjøre å selge unna mest mulig - til de som har kapital. Vi greier tilsynelatende ikke å ta vare på gamle bygg. Her bygger vi nytt, enten det er nødvendig eller ei.
Toppen er riving av Y-blokka.
0 #16 Arve Edvardsen 06-01-2020 11:45
Bygningen må uansett bevares som et eksempel på et palee bygget av Jens Bjelke og bla eiet av Bernt Anker før den bli gitt til Krigsskolen i 1805. Gikk først under navnet "kanslergården" . Bygget som en bolig, ikke som en skole. Kan etter min mening like gjerne overtas av kommunen, men da bør det følge vedlikeholdsmid ler med fra staten.

Legg til kommentar