Annet

Anna Sigridsdatter Heen: Husokkupanter velkomne

Anna Sigridsdatter Heen: Husokkupanter velkomne

Anna Sigridsdatter Heen er fortvilet og sint på kommunen, og skriver til meg: "Siden du er en av beste og mest handlekraftige Oslopolitikerne sender jeg over en sak jeg håper du kan forfølge. Det gjelder Oslo Kommunes sendrektighet/ansvarsfraskrivelse/gjemme seg bak uoversiktlig regelverk mht gamle slitte - ofte definert som verneverdige - hus i byens hovedstad.

Mitt anliggende er de tre gamle trehusene nederst i Hasleveien (Hasleveien 4, 6 og 8) som bare står og forfaller og kommunen løfter i realiteten ikke en finger. Så er er det duket for boligspekulasjon. Grunneierne bor selvsagt andre steder og lar bare tiden gå i påvente av å få rivningstillatelse og/eller at husene brenner ned, og de dermed får grønt lys til å bygge nye boligblokker på disse attraktive tomtene og håve inn store fortjenester. Tror det dreier seg om to grunneiere der en har fått rivningstillatelse til det ene av husene. Status til de andre vet jeg ikke, men de står som bevaringsverdige på Oslo Kommunes liste.

Men saken gjelder jo ikke bare disse tre trehusene nederst i Hasleveien. Problemet er jo regelverket som synes som å være så uoversiktlig og som kommunen utnytter til ikke å agere. Jeg tenker på slikt som forholdet mellom grunneiere og kommunens plikter og rettigheter, og hvem som er overordnet instans og på hvilke områder. Hvem kan gripe inn og i forhold til hva? Er det et ingenmannsland juridisk som også gjør at heller ikke Kommunen kan ta grep? Her har visstnok kommunen satt vilkår for grunneierne ved å føre opp husene på gul liste. Så blir grunneierne sjakk matt.

Samtidig stiller ikke kommunen noen krav til grunneier om vedlikehold, og ikke sanksjoner som feks. bøter hvis de ikke foretar seg noe. Dermed kan grunneierne bare spekulere i kommunens passivitet og vente. La husene forfalle slik at det vil koste en formue å restaurere dem. Vente på at noen skal sette fyr på husene, eller at kommunen innser at husene har blitt i så dårlig forfatning at de bør rives," skriver Anna Sigridsdatter Heen.

Selv er jeg usikker på om problemet er Oslo kommune eller hvorvidt det er Staten som ikke gir kommunene de nødvendige virkemidler.

Jeg tar saken inn mot det politiske miljø. Nærmere om saken under "les mer."

 

Anna Sigridsdatter Heen oppsummerer sitt syn slik:

Kommunen bidrar til boligspekulasjon ved å la gamle verneverdige hus forfalle

Anna Sigridsdatter Heen bor rett ved fra Carl Berners plass og som en av de nærmeste  naboene reagerer  hun kraftig på at de verneverdige trehusene nederst i Hasleveien står tomme og forfaller.

- Jeg skulle nesten ønske at noen kunne komme hit og okkupere, så hadde vi kanskje fått litt fart i sakene her, sier hun til  lokalavisen VårtOslo. Denne  avisen har i en serie der denne artikkelen inngår,  ønsket  å sette lys på byens tomme bygg, og hva de betyr for nærmiljøet og hvorfor de står tomme.

Heen er provosert av  Oslo Kommunes  passivitet., og lurer på hva  den skyldes. Det synes å  være  et  ganske  uoversiktlig, ja , ugjennomtrengelig  regelverk her,  og det  kan  virke som  dette  gjør Kommunen handlingslammet  eller så  bruker man dette  som unnskylding  for ikke å agere.

Jeg tenker på slikt som forholdet mellom grunneiernes og kommunens plikter og rettigheter, og hvem som er overordnet instans og  hvilke mandat det  gir  og på hvilke områder.  Hvem kan gripe inn og i forhold til hva?  Er dette et juridisk ingenmannsland som gjør at kommunen heller ikke tar  grep?

Kommunen har lagt   føringer  ved å   sette  disse tre  trehusene på såkalt  ”gul” liste.  Husene er i privat eie, dvs.  to grunneiere. Kommunens  ”båndlegging” ved å ha  gitt  husene status  som verneverdige, gjør  grunneierne sjakk matt.  Samtidig  er Kommunen tydeligvis  svært så slappe mht. å stille krav om vedlikehold,. Man tar i hvert fall  ikke i bruk  sanksjonsmidler overfor grunneierne. Dermed  kan  grunneierne   bare spekulere i Kommunes  passivitet  og vente på-  for dem bedre tider.  Dvs.  at  husene forfaller slik at Kommunen innser at det ikke er mulig å restaurere dem, og gir  grønt lys for riving.

-Ikke bare en privatsak

Carl Berner er et nabolag med stor tilflytting. Men midt imellom høyreiste nybygg og travel trafikk står de tre husene i Hasleveien som noen forsømte teaterrekvisitter.— Selv om dette eies privat, er det ikke bare en privatsak,  sier  Heen til  Vårt Oslo.  Hun  mener  de det falleferdige inntrykket disse  husene gir har  en negativ smitteeffekt.

— Når det blir seende såpass stygt ut, tiltrekker det seg enda mer forsøpling her. Enten må de vekk ellers må de settes i stand, sier hun,  og forteller at flere fra nabolaget sitter på ønsker og ideer til bruk.

Ønsker å rive

Øyvind Austenaa, som eier store deler av tomta husene befinner seg på, samt de blå og røde husene i Hasleveien 6 og 8, kan imidlertid fortelle  Vårt Oslo at han nylig har fått medhold i å rive det røde huset i Hasleveien 8 og garasjeanleggg og uthus i bakgården til huset i Hasleveien 6.

Austenaa ønsker å bygge leiligheter. Men at det blå huset i Hasleveien 6 og det gule i Hasleveien 4 fortsatt skal få stå, er han ikke særlig fornøyd med.

VårtOslo har ikke lyktes å komme i kontakt med Christian Ruud, eieren av det gule huset i Hasleveien 4 som per i dag ikke skal rives.  Heens  inntrykk  at dette huset er det som er  i aller  dårligst forfatning.  Huset  bærer fortsatt preg av å ha  vært  påtent.

At husene er privateid, mener Hen ikke kan være  noen hinder for å  at Kommunen stille flere og strengere krav. Det burde skal være en frist for å sette husene i stand,  og  bøter  som svir  hvis  dette ikke etterleves, sier hun og viser til  krav til at private byggherrer om å  ferdigstille nybygg innen fristen ellers må de puge med  dagbøter. Hvorfor  gjelder  ikke slikt  også for  gamle hus som grunneiere bare  lar  stå å  forfalle ?

- Kommunen er alt for passiv

I følge  Vårt Oslo  kan Plan- og bygningsetaten opplyse om at de for cirka et år siden sendte ut et varsel til eier av Hasleveien 4 om å sørge for å rydde opp tomta.

— Grunnlaget for varselet ligger i plan- og bygningsloven (§ 28-5), som sier at ubebygd areal skal holdes ryddig og i ordentlig stand slik at området ikke gjør opphold eller ferdsel farlig, virke sterkt skjemmende eller være til vesentlig ulempe. Til  VårtOslo forteller folk i Plan og Bygningsetaten at de dro til tomta for å sjekke at jobben ble gjort.- Vi har vært på befaring i Hasleveien 4 etter at varselet ble sendt og sett at tomten er tilstrekkelig ryddet.

Men på tomta til Hasleveien 4 ligger det fortsatt mye søppel og skrot. På Vårt Oslos spørsmål om hvorvidt de er fornøyd med plassens tilstand idag, svarer Plan- og bygningsetaten at saken ikke er lukket.

Anna Sigridsdatter Heen, er oppgitt:  Dette  viser  en  alt for passiv kommune, sier hun.

- Tilrettelegger  for boligspekulasjon

Nettopp Oslo Kommunes  passivitet er  Heens  hovedanliggende. Når Kommunen er  å passiv kan jo grunneieren bare  sitte å vente på  at forfallet  skal fortsette. Slik husene er nå er  de   for brannbomber å regne. Kanskje  er  noen ”behjelpelig med å gjøre  den jobben.  Uansett  er tilstanden  til disse husene så kritisk at det  restaurering  neppe vil være  aktuelt.  Så da kan det ende med  at Kommunen til slutt  ”gir  etter” og  sier ja  til rivning. Dvs. nettopp det  som  grunneierne  ønsker. Da  åpnes  muligheten  for å utnytte disse  attraktive tomtene  til boligbygg og grunneierne kan  håve inn store  fortjenester. Derfor er  min påstand at  Oslo Kommune med sin opptreden tilrettelegger for  boligspekulasjon, slutter Heen.

Fakta om Hasleveien 4-8 (innhentet av Vårt Oslo)

- Nederst i Hasleveien ligger det rester av Christianias eldre trehusbebyggelse.

- De små trehusene fra 1870-årene er privateide, men har de siste årene vært ubebodde.

- Det gule, nedtaggede huset i Hasleveien 4 brant i 2018, og har i dag fortsatt mye søppel på tomta. Naboene er oppgitt over mangelen på bruk og tilstand og mener kommunens krav om opprydning er for svake.

- Eieren av husene i Hasleveien 6 og 8 har fått medhold i å rive det røde huset i Hasleveien 8 og garasjeanlegget i Hasleveien 6. Han ønsker å bygge nye leilighetskomplekser langs Trondheimsveien.

- Foreløpig er planene på vent, da eieren av det gule huset i Hasleveien 4 ikke ønsker å rive.

Kommentarer   

0 #1 Therese Hongrø 09-01-2020 11:35
Hmmm... Tenker umiddelbart på det lotteriet det nylig stod om, hvor hjemløse trekker lodd om muligheten til å overnatte innendørs, samtidig som det er forbudt å overnatte ute... Jeg kjenner veldig på fristelsen til å møte opp der, og ta med meg de uheldige til Carl Berners plass og faktisk okkupere disse husene.... Men det er jo dessverre sånn at jeg da hadde oppfordret til ulovligheter vel? Eller...
Edit:neida, jeg kommer nok ikke til å gjøre det, men faen så fristet man blir!

Legg til kommentar