Annet

Ulik befolkning, ulike behov: Får innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud?

Ulik befolkning, ulike behov: Får innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud?

Får vi mellom kommuner, og mellom bydeler i Oslo, "velferdsflyktninger"? Leveres det likeverdige tjenestetilbud?

I Oslo har bydelene ansvar for store deler av de kommunale tjenestene rettet mot innbyggerne.

Alle innbyggere har krav på et likeverdig tjenestetilbud, uavhengig av hvor de bor. Befolkningssammensetningen er svært forskjellig i bydelene, og de  viktigste målgruppene for bydelenes tjenester er ikke jevnt fordelt utover bydelene.

Hvordan kan man da sørge for at alle innbyggere sikres like gode tjenester uansett hvilken bydel de bor i? Dette spørsmålet besvares av Thom Åbyholm og Alf Gunnar Løvstad i Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune i en artikkel i siste OsloSpeilet.

Men hvordan ser de som er brukere av bydelenes tjenester på dette? Føler de at de får et likeverdig tjenestetilbud, uavhengig av hvilken bydel de bor i? Innspill i kommentarfeltet er svært velkomne.

You have no rights to post comments