Annet

Gratulerer med morgendagen! Delta i digitale 1.mai-tog

Gratulerer med morgendagen! Delta i digitale 1.mai-tog

1. mai skal for første gang ikke markeres med tog og folkemøter, men som et virtuelt tog på internett.

Korona-epidemien viser at velferdsstaten og fellesskapsløsninger gir oss et robust samfunn. Offentlige løsninger og kontroll er det som fungerer, og ikke minst: tilliten til at dem som står i førstelinjene gjør jobben. Markedsstyring i det offentlige, og manglende offentlig beredskap, svekker dette fellesskapet.

Vi trenger 1.mai-markering mer enn noen gang.

LO i Oslos paroler for dagen er:

• Kamp for fast arbeid • Forby bemanningsbransjen

• Hele og faste stillinger • 6 timers dag / 30 timers uke for alle

• Vi krever klimajobber og aktiv næringspolitikk

• Fellesskapsløsninger, ikke markedsliberalisme

• Ja til folkestyre og faglige rettigheter • Ut av EØS

• Boliger for alle • Bygg ikke-kommersielt • Fjern gjengs husleie

• Pensjon fra første krone • Pensjon å leve av

• Stopp kapprustningen • Forby atomvåpen

• Støtt kampen for fred, frihet og uavhengighet i Latin-Amerika

• Anerkjenn Palestina, boikott Israel

• Bekjemp rasisme • knus høyreekstremisme

• Gjenreis asylretten

• Nei til NorthConnect - Ut av Acer! Forsøkt få oppdaterte innspill

• Nei! til dugnad på jobb – Ja! til hele og faste stillinger

• Styrk fagopplæringen og profesjonsstudiene

Finn din parole og delta i de digitale 1.mai-markeringene ved linkene nedenfor. Selv deltar jeg under Oslo SVs parole "Evakuer barnefamiliene i Moria nå!" Håper vi blir mange der.