Annet

Nicolai Tangens sponsing av Munchmuseet-direktøren: Grensene må være like for alle, særlig siden museet mottar mange gaver.

Nicolai Tangens sponsing av Munchmuseet-direktøren: Grensene må være like for alle, særlig siden museet mottar mange gaver.

Munchmuseet snudde fra nei til ja til nei: Nicolai Tangens tur og seminar til USA har skapt turbulens. Saken har havnet på bordet til kontrollutvalget i Oslo kommune.

Og som VG skriver: "Etter initiativ fra SVs Ivar Johansen i Oslo kommunes kontrollutvalg har Kommunerevisjonen gått inn i saken.

I et notat revisjonen oversendte til kontrollutvalget fastslås ikke brudd på det etiske regelverket. Men det påpekes at museet ikke har dokumentert sine vurderinger av gaven og at invitasjonen ikke er journalført.

«For denne og lignende type gaver, som reiser og deltagelse på private arrangementer, som kan være eller i offentligheten oppfattes som gaver til øverste leder som person, bør det være åpenhet og vurderingene bør etter Kommunerevisjonens vurdering dokumenteres».

De tar opp et sentralt tema: Grensene må være like for alle, særlig siden museet mottar mange gaver."

Kontrollutvalget vedtok etter forslag fra meg at saken oversendes bystyrets finansutvalg.

Legg til kommentar