Annet

Nytt høyrisikofengsel bør bygges på Dikemark

Nytt høyrisikofengsel bør bygges på Dikemark

Mari Sanden, mangeårig leder av Fagforbundet i Oslo, skriver: "I dag tenker jeg på de vanvittige planene om å bygge et gigantisk stort høyrisikofengsel på Bredtvet i Groruddalen. I sommer har statssekretær Thor Kleppen Sættem fra Høyre forsikret oss om at tomta på Bredtvet fortsatt er høyaktuell! Fagetatene i Oslo kommune har advart på det sterkeste. De politiske lokale myndigheter har fatta klare vedtak mot. Vi som bor her har gjennomført en omfattende underskriftsaksjon. Mange har engasjert seg. Men det spiller åpenbart ingen rolle. Uansett er Bredtvet høyaktuell. Forstå det den som kan!

Det er umulig å tro på at det ikke finnes andre alternativer enn å plassere et høyrisiko fengsel med 400 plasser (nesten dobbelt så stort om dagens Oslo kretsfengsel) midt i det lille skog/grøntområdet vi har igjen, med to barnehager, kirke, skole og tett boligbebyggelse i umiddelbar nærhet. Jeg lurer på om det noe annet sted enn i Groruddalen det kan planlegges å bygge et fengsel med høye betongmurer (7 - 8 m høye) bokstavelig talt inn på verandaen til folk? Du skjønner det statssekretær at det bor folk her, helt vanlige mennesker. Jada, vi er vant til å bo i nærheten av fengsel. Akkurat som det skal gjøre oss særskilt skikket til å godta den mastodonten dere nå vil ødelegge hele nærområdet vårt med. Og dagens kvinnefengsel på Bredtvet har ca 50 plasser, i en flott fredet bygning og med grøntområder på alle kanter. Det lever vi godt med. Dette er noe helt annet.

Det planlegges altså et høyrisiko fengsel med 350 plasser til menn i tillegg til dagens 50 plasser for kvinner. Det skal også romme varetekt. Selvsagt vil dette medføre en voldsom økning i trafikk til og fra i tillegg til naturødeleggelsene. Vårt område er fra før overbelastet med trafikk på alle kanter.

Hva som gjør området høyaktuelt er umulig å forstå. Jeg har en sterk opplevelse av at dette planlegges bak lukkede dører der ørene er like lukket og at dette allerede er bestemt. Det forbauser meg at det er så lite åpen politisk debatt utenom lokalmiljøene. Jeg forstår at det er behov for å erstatte Oslo kretsfengsel, men det må være mulig å finne et langt bedre område enn å ødelegge vårt nærmiljø."

Og Gro Balas peker på et godt alternativ: Dikemark.

"Etter år med forhandlinger med Asker kommune om å regulere til boliger/næring i tillegg til de sykehusfunksjoner som må være igjen, er svaret fremdeles nei. Et stort, sentralt og glimrende område for et fengsel. Så kan sykehusfunksjonene som må flyttes, komme til Gaustad. Med nytt Oslo Universitetssykehus på Ullevål, Aker og Gaustad, kunne dette bli en god løsning. Med forbehold om at Asker er like strie. Tomtene der ute eies av stat og Oslo kommune."

Hva tenker andre?

Kommentarer   

#1 Kari Elisabeth Kaski 25-08-2020 12:47
Dette følger vi opp, og dette skal vi stanse! Vi kan ikke bygge ned vår verdifulle hundremeterskog .
#2 Nina Egedius 25-08-2020 16:26
Det er helt ubegripelig at noen vil bygge dette fengselet helt oppi folks
nærområde. Og hvorfor Groruddalen?
#3 Tron Myren 26-08-2020 18:05
Dikemark er en godt alternativ. Lahaugmoen hadde også vært et godt alternativ - men der har vel staten solgt seg ut. Bredtvet på sin side burde vært gjenstand for en grundig prosess fra kommunen side, for å utvikle og åpne området opp for Groruddalens befolkning. Og ikke minst for å skape noe som kunne gi besøkende fra folk utenfor Groruddalen. Med glimrende plassering nær t-bane og relativt stort areal, kunne man fått til mye. Hvorfor kunne ikke AHO flyttet hit? - Hvor er alle engasjerte byutviklere i Oslo, når det er snakk om noe utenfor Ring 3 og i Groruddalen?
#4 Stein Brohjem 18-11-2020 22:35
Det strider mot alle sublime følelser og instinkter. Akkurat som det hjerteskjærende angstfylte Munchmuseet, utstikkeren på 20 meter på Deichmann og tusen andre moderne bygg. Man glemmer det ene ordet, som bør være grunnmuren for etthvert bygg, nemlig -trygghet. Hva med å bygge fengselet uten murer? I glass kanskje? ... Foreslår å bygge nytt høysikkerhetsfe ngsel på Bastøy. Der vil alle kriterier for et slikt bygg bli oppfylt.

You have no rights to post comments