Annet

Et nærpoliti må være nært og til stede!

Et nærpoliti må være nært og til stede!

Politiet må være synlig og til stede ikke bare når det har skjedd noe galt.

"Politiets tilstedeværelse har hatt en viktig rolle for det forebyggende arbeidet og for opplevelsen av trygghet i nærmiljøet. Det er ikke likegyldig hvor politiet holder hus. Dette handler også om hva slags politi vi ønsker oss. Selvsagt er det viktig at politiet er raskt på pletten når alvorlige hendelser inntreffer. Responstiden må være lav. Men det er også svært viktig at politiet har et nært og tillitsfullt forhold til den befolkningen den skal jobbe for. Et politi som har stor lokalkunnskap og som er kjent og respektert av både gamle og unge i nærmiljøet.

Politiet må være synlig og til stede ikke bare når det har skjedd noe galt. Vi må ha et nærpoliti i ordets egentlige betydning. Og da er antallet politistasjoner og hvor de er plassert faktisk av stor betydning. Den egentlige ekspertisen på disse spørsmålene sitter ikke nødvendigvis bare i sentrale fagetater. Folksopplevde trygghet er viktig, og den er det vanlige folk som er ekspert på.

Et nærpoliti må være nært og til stede!" skriver Tore Ludt, representant for SV i bydelsutvalget i Stovner. Han advarer mot planene om å legge ned politistasjonene på Stovner og Manglerud.

Les hele hans artikkel nedenfor.

 

Et nærpoliti må være nært og til stede!

Av Tore Ludt

Politikerne skal ikke blande seg opp i alt mulig. Det kan jeg være enig i. Men samtidig må ikke politikerne være så tilbakelente at embetsverk og byråkrati overtar styringen fullstendig.

Det må være de folkevalgte som bestemmer retningen på samfunnsutviklingen og som fatter nødvendige vedtak når viktige veivalg skal tas. For sånn må et demokrati fungere.Da lokalpolitikerne på Stovner ble informert om at det forelå planer om å legge ned politistasjonen i bydelen, var min umiddelbare reaksjon at dette måtte vi i bydelsutvalget si vår mening om. Selv om vi ikke hadde fått saken til uttalelse fra noe hold. Heldigvis var de andre politikerne på Stovner enig i dette, og et enstemmig bydelsutvalg vedtok 7.mai en uttalelse der det ble uttrykt sterk bekymring for konsekvensene ved en nedlegging avstasjonen.

I uttalelsen ble det pekt på den viktige rollen politiets tilstedeværelse har hatt for det forebyggende arbeidet og for opplevelsen av trygghet i nærmiljøet. Det er ikke likegyldig hvor politiet holder hus. Dette handler også om hva slags politi vi ønsker oss. Selvsagt er det viktig at politiet er raskt på pletten når alvorlige hendelser inntreffer. Responstiden må være lav. Men det er også svært viktig at politiet har et nært og tillitsfullt forhold til den befolkningen den skal jobbe for. Et politi som har stor lokalkunnskap og som er kjent og respektert av både gamle og unge i nærmiljøet.

Politiet må være synlig og til stede ikke bare når det har skjedd noe galt. Vi må ha et nærpoliti i ordets egentlige betydning. Og da er antallet politistasjoner og hvor de er plassert faktisk av stor betydning. Den egentlige ekspertisen på disse spørsmålene sitter ikke nødvendigvis bare i sentrale fagetater. Folksopplevde trygghet er viktig, og den er det vanlige folk som er ekspert på.

Da saken om nedlegging av politistasjonene på Stovner og Manglerud ble kjent, reagerte det ene bydelsutvalget etter det andre og vedtok uttalelser der det ble protestert. Dessuten ville vi bli tatt med på råd. Hvorfor ble ikke lokalpolitikerne spurt i denne prosessen som er så viktig for mange? Både lokalpolitikere sør og øst i byen ville ha et ord med i laget.

Saken kom på agendaen i Oslo bystyre rett før sommeren. Der var flertallet dessverre ikke villig til å høre på bydelsutvalgene. Et flertall bestående av Arbeiderpartiet og de tre regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti nøyde seg med å konstatere at: ”Vedtaket om å legge ned Manglerud og Stovner politistasjoner, er en avgjørelse som regjeringen og politidirektoratet har fattet, som Oslo kommune ikke har noe vedtaksmyndighet over. Oslo kommune forutsetter at politiets tilstedeværelse, kriminalitetsforebygging, kunnskap og kompetanse blir bedre og ikke dårligere enn dagens tilbud med denne samlokaliseringen.” Flertallet sier altså at dette har ikke kommunen noe med, men forutsetter at det skal gå bra! Ikke et ord om at det var bekymringer knyttet til en  nedlegging av stasjonene eller at man ønsket å bli tatt med på råd.

De andre partiene gikk inn for et forslag fra SV, R og MdG som sa at bystyret var sterkt kritisk til vedtaket om ny struktur og ba om at hele prosessen ble stilt i bero. De krevde lokal medvirkning og at det skulle utarbeides en konsekvensanalyse ”for det forebyggende arbeidet spesielt, og politifaglige generelt, samt konsekvensene for lokalmiljøene.” Det er med undring jeg kan konstatere at Ap, H, V og KrF i bystyret ikke tok hensyn til det bydelsutvalgene hadde uttalt.

SVs Petter Eide har tatt denne saken videre til Stortinget. Det er å håpe at enten Arbeiderpartiet eller regjeringspartiene der snur slik at politikerne kan få et ord med i laget når det gjelder nedleggingen av politistasjonene våre og ikke minst i spørsmålet om hva slags politi vi vil ha. Selve prosessen har alt for lenge gått under radaren uten at de som blir berørt, har fått si sin mening eller at konsekvensene av vedtaket er skikkelig belyst. Et levende demokrati krever medvirkning fra de folkevalgte når viktige beslutninger skal fattes!

Stortinget har i sommer vist at det virkelig kan sette ned foten i viktige spørsmål. Måten en samlet finanskomité grep inn i saken om tilsetting av ny sjef for oljefondet viser det. Så da er det kanskje håp for de to lokale politistasjonene på Stovner og Manglerud også?

Jeg lever i håpet.

Tore Ludt,

Stovner SV

(publisert i Akers Avis)

You have no rights to post comments