Annet

Tro det eller ei. Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo

Tro det eller ei. Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo

Høringsfristen på Tros- og livssynsutvalgets innstilling går snart ut.

Byrådet nedsatte et uavhengig, kommunalt utvalg, Tros- og livssynsutvalget, i fjor: "Tros- og livssynsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet. Samtidig kan det oppstå motsetninger mellom tros- og livssynsfrihet på den ene siden og for eksempel ytringsfrihet og diskriminering på den andre.Utvalget bes om å komme med forslag til en helhetlig tros- og livssynspolitikk, som skal ivareta alle Oslos innbyggere og sikre likebehandling. Utvalget skal se på hvordan Oslo kommunes tros- og livssynspolitikk bør utformes med utgangspunkt i grunnleggende menneskerettigheter som trosfrihet og ytringsfrihet, og sikre Oslo som en livssynsåpen by. Utvalgets forslag må holdes innenfor gjeldende lov og regelverk."

Tros- og livssynsutvalget skulle gjennomgå kommunens tros- og livssynspolitikk og gi anbefalinger til fremtidens politikk på dette området.

Rapporten "Tro det eller ei. Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo" er ute på høring, og høringsfristen går ut 1. oktober.

Kommunens tros- og livssynspolitikk må være helhetlig og fremme likebehandling.Tros- og livssynspolitikk må erkjenne at tro og livssyn spiller en rolle for enkeltmennesker og kan bidra til å bygge gode lokalsamfunn og et godt storsamfunn. Tros- og livssynspolitikk må aktivt fremme samarbeid og tilrettelegging.

Dette er noen av anbefalingene:

- Bidra til en bedre dialog og samarbeid mellom kommunen, innbyggere og tros- og livssynssamfunnene fra sentralt hold, lokalt hold og fra virksomhetene.

- Styrk mulighetene for besøk på sykehjemmene fra representanter fra mangfoldet av tros- og livssynssamfunn.

- Gi tros- og livssynssamfunn større anledning til å bruke kommunens lokaler og utearealer til sin aktivitet.

- Gudstjenester som skolene inviteres til, bør legges til etter skoletid.

- Ansett en tros- og livssynskoordinator som kan veilede og gi informasjon til innbyggere og tros- og livssynssamfunnene.

- Gjør det gamle hovedbiblioteket på Hammersborg til byens storstue for tros- og livssynsmangfold, seremonier og dialogarbeid.

Har du synspunkter? Høringssvar sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., og innspill er sikkert velkomne også om du ikke rekker fristen 1. oktober.

You have no rights to post comments