Annet

Fagforbundet: Alle må tenke nytt om heltid

Fagforbundet: Alle må tenke nytt om heltid

I Oslo kommune har byrådet satt i gang et prøveprosjekt på to institusjoner under Sykehjemsetaten for å forstå deltid/heltid problematikken bedre. Prosjektene skal være på et sykehjem og et helsehus. Fagforbundet Oslo skal være delaktig i dette prøveprosjektet og skal tenke nytt for å skape flere hele faste stillinger. Vi kan ikke gjøre det vi alltid har gjort. Nytenking kan være veien mot heltid.

– Utgangspunktet er at vi starter med blanke ark og også ser på disse løsningene som Leif Erik Moland er opptatt av, sier heltidsansvarlig i Fagforbundet Oslo Stein Olav Ringen til FriFagbevegelse.

– Vi må løsrive oss litt fra de gamle ordningene, og det samme gjelder arbeidsgiver, sier Stein Olav Ringen i Fagforbundet Oslo til FriFagbevegelse.

For eksempel er Fagforbundet Oslo villig til å se på langvakter, men det må gjøres på en riktig måte.

– Man kan ikke bare gjøre det om til en dobbeltvakt og ferdig med det, det finnes eksempler på at det ikke fungerer bra. Vi er veldig opptatt av at man må se på innholdet i vakta, oppgavefordelingen, bemanningen, når man gjør ting i løpet av en uke og på kompetanseheving, altså mye mer enn bare matematikken, sier han og fortsetter:

– Det er noe vi har en tendens til å gjøre i heltidsdiskusjonen, kun se på hvor mange helger og hvor mange timer i helgene de ansatte må jobbe. Matematikk er viktig, men vil ikke alene lage noen suksesshistorier, det må vi huske på når vi skal vurdere langvakter, sier Ringen.

Les mer på linken. Hva tenker du?

Kommentarer   

+1 #1 Jon Sigmund Løken 03-03-2021 09:47
Hei
Alle forsøkene med 6-timersdag/30 timers arbeidsuke med full lønnskompensajo n har vært vellykkede...me n skrinlagt veldig raskt.
Den lengstlevende 6-timers dagen hadde Tine meierier. Der er det avviklet nå. Dessverre.
I helse- og omsorgssektoren ville det kunne være attraktivt å rekruttere flere ved å tilby 6-timersdag/30t imersuke med full lønnskompensasj on og skikkelige, ordnede arbeidsforhold.
Det ville også få opp statusen.
+1 #2 Bjørn Bjøro 09-03-2021 10:02
Det er svært viktig å prøve seg fram. Med mer heltid blir det mer arbeid i helg. Dette kan blant annet skje ved lengre vakter. Men det er store forskjeller på både personer og på steder. Det er mange hensyn å ta.

Det kan legges mer arbeid til planlegging, utdannelse og kurs på ukedagene.

Og så er det en del som ønsker å jobbe deltid. De må få lov til å gjøre det. Dette er en nyansert diskusjon.
#3 Yvonne Holmeide / Htv 09-03-2021 19:48
Langvakter passer ikke alle og helle ikke hjemmesykepleie n hvor ansatte går og går med lange avstander mellom brukerne.

Det finnes andre løsninger der ansatte kan jobber 2-3 ekstra helger i løpet av året.

You have no rights to post comments