Annet

Sykehus til salgs

Sykehus til salgs

For hundre år siden var Dikemark et eget samfunn. Nå står sykehuset tomt og falleferdig – i påvente av nye eiere.

I Budstikka kan vi lese: En gang var det rundt 900 pasienter på Dikemark. Uteområdene var pent opparbeidet med parkanlegg. Pasientene ved det psykiatriske sykehuset fikk være med ut på åkrene, luke i bed, jobbe i systua og snekre møbler i verkstedet. Det var Oslo kommune som kjøpte eiendommen og flyttet «Christiania Sindsygeasyl» ut på landet i Asker. Sykehuset åpnet dørene i 1905 og hadde noen hundre ansatte. Dikemark var et eget lite samfunn, med eget postkontor, bank og dagligvarebutikk. Pasienter som hadde praktisk arbeidstrening, fikk naturligvis lønn for arbeidet. Pengene kom i form av «lokalvaluta», penger som kun var gyldige i sykehusbutikken. Det ga pasientene en selvstendighetsfølelse. Sykehuset hadde eget vaskeri, snekkerverksted, systue, bakeri og gartner. Grønnsakhagen var rikholdig, og noen husdyr var det også plass til i de landlige omgivelsene. Dikemark var en periode helt selvgående. Både ansatte og pasienter hjalp til med alt praktisk arbeid ute i hagene og på åkrene. Hver fredag kom gartneren med friske blomster til hver avdeling, for å ønske god helg. 

– Det er trist å se at alt forsvinner og at byggene forfaller. Tenk på all den historien som er i disse byggene, sier fagforeningstillitsvalgt Helle Kristoffersen. 116 år etter at sykehuset ble åpnet, skal nå store deler av området selges på det åpne markedet. I første omgang er det området som kalles sentrum. 29 av byggene på sykehusområdet er fredet i varierende grad. De fleste utvendig. Det vil si at en eventuell kjøper ikke kan gjøre store endringer utvendig, men flere av byggene kan bygges om innvendig. – Kanskje det kommer nye boliger her, eller hva med en kafé eller restaurant ned mot vannet? Det tror jeg kan bli veldig fint, siier Kristoffersen til Budstikka.

Dikemark-området har stått der, i hovedsak tomt, i mange år. Skrikende etter handlingsorienterte beslutningstakere. Og ytterligere forfall har skjedd år for år. At bygninger og tomter nå selges er kanskje like greit.

You have no rights to post comments