Annet

Pålegg fra Stortinget: Få ned klagesaksbehandlingstida hos Statsforvalteren

Pålegg fra Stortinget: Få ned klagesaksbehandlingstida hos Statsforvalteren

Jeg er godt fornøyd med at Stortinget ved behandling av Likeverdsreformen, på initiativ fra SV, har gitt regjeringen dette pålegget: "Stortinget ber regjeringen sørge for at saksbehandlingstiden hos statsforvalteren i klagesaker på helse-, sosial- og omsorgssektoren reduseres. Stortinget orienteres på egnet måte.» De 3 regjeringspartiene stemte i mot.

I helse- og omsorgskomiteen fikk vi flertallet med på denne begrunnelsen:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, merker seg at særlig barn og familier med barn som har sammensatte behov må bruke svært mye tid på «å sloss» med hjelpeapparatet, og særlig kommunen. Et hjelpeapparat som de ofte føler som en motpart. Forvaltningen vektlegger i altfor liten grad at det er barna og familiene selv som sitter på den største spisskompetanse på deres eget liv. Familiene – som ellers har mer enn nok å streve med i sin hverdag – påføres en betydelig tilleggsbelastning ved å måtte bruke tid på å klage på urimelige vedtak. Vedtak som ofte blir omgjort gjennom klagebehandlingen. Det er en tilleggsbelastning at klagesaksbehandlingen hos statsforvalteren tar urimelig lang tid."

De rødgrønne partiene samlet seg også om dette, men her ble vi stående alene.

"Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er bekymret for at funksjonshemmede og andre som har behov for omfattende og sammensatte tjenestetilbud får et kvalitativt og kvantitativt tjenestetilbud avhengig av kommuner, og internt mellom bydeler i de større byene. Det trengs et bedre kunnskapsgrunnlag om disse forskjellene, for å kartlegge omfang og årsaker i tilgang til rettigheter for funksjonshemmede. Det kan ikke være slik at vi har velferdsflyktninger, hvor hjelpetrengende må flytte for å få hjelpetiltakene de trenger."

Hva tenker du?

Kommentarer   

+2 #1 Elin 06-07-2021 07:05
«Betydelig tilleggsbelastn ing» er ingen overdrivelse.
+1 #2 Torstein Aasebø 06-07-2021 08:11
Situasjonen i dag, hvor mange er velferdsflyktni nger eller ikke våger å flytte pga risiko med mulig frafall av tjenester er urimelig og burde være ulovlig. Hvilke andre grupper i samfunnet har slike begrensninger?

You have no rights to post comments