Annet

Vannforsyningsrapport: Åpen versjon tilgjengelig

Vannforsyningsrapport: Åpen versjon tilgjengelig

Drikkevannsforsyning er helt vitalt for byen vår. Det vil få svært store konsekvenser dersom tilgangen til rent vann svikter. I verste fall vil samfunnet stoppe opp eller innbyggere vil bli alvorlig syke og dø. Den som måtte ramme et bysamfunn som Oslo vil derfor naturlig kunne velge å sabotere vannforsyningen. Dette er derfor svært samfunnskritisk infrastruktur og skal forvaltes deretter. Det kan selvsagt ikke være full åpenhet om alle sider av dette.

Men som vi ofte sier er krig for alvorlig til å overlates til generalene, må vannforsyning også være et saksområde som desidert folkevalgte må være engasjert i. Folkevalgte må - som overordnet beslutningstagere - sikre at vi har tilstrekkelig vannforsyning og beredskap. At alt fungerer som  det skal.

I Oslo kommunes kontrollutvalg har vi til behandling en forvaltningsrevisjonsrapport om "Informasjonssikkerhet i Vann- og avløpsetaten." Hele rapporten var unntatt fra offentlighet og deler av rapporten inneholder "sikkerhetsgradert" og "taushetsbelagt" informasjon. Mer enn 50 sider er helt eller delvis sladdet i  rapporten. Sånn bør det nok være.

Jeg har imidlertid trampet litt i klaveret for å sikre at det legges til rette for en klok balanse mellom åpenhet og hemmelighold, og at en hvis grad av åpenhet er nødvendig for at jeg skal gjøre en god jobb som medlem av kontrollutvalget. Dette er det nå lagt til rette for. Det er laget en offentlig versjon av rapporten (selvsagt med mye sladding), og det gjør at fagfolk og interesserte kan lese og komme med innspill til meg. Og samtidig: som utvalgsmedlem får jeg fullt innsyn i hele rapporten jeg skal behandle.

Jeg legger ut rapporten her, og er svært interessert i innspill.

You have no rights to post comments