Annet

Alt har sin tid

Alt har sin tid

I  18 år har jeg hatt denne bloggen, som  en viktig kommunikasjonskanal mellom meg som folkevalgt og folk i denne byen. Det har gitt svært mange kloke innspill til saker som er til behandling, og ikke minst: Grunnlag for å reise saker. Folkevalgte må mer enn å forholde seg til prinsippdokumenter. Man må også sjekke ut av hvordan vedtak treffer folk i den praktiske hverdag. Er det samsvar mellom teori og praksis? 

Gjennom  disse årene har jeg lagt ut 7.500 saker, som samlet  sett har gitt 35.000 kommentarer fra bloggens lesere.

Men alt til sin tid. Jeg er ikke lenger folkevalgt, og ikke minst: egen helse krever sitt: Jeg har fått diagnosen Lewy legeme, en Parkinsonlignende sykdom.

Denne bloggen legges derfor nå ned. 

Helse gjør at aktivitetsnivået blir redusert, men min hovedplattform framover vil være Facebook (10.400 følgere) og dels Linkedin (14.000 følgere) og Twitter (3.000 følgere). Og selvsagt fortsetter min innsats som politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe.

Nøl ikke med å ta kontakt med meg, f.eks. om det er noe jeg bør kjenne til i min rolle som medlem av Oslo kommunes kontrollutvalg.

Kommentarer   

+1 #21 Paloma Leon 04-03-2022 23:50
Takk Ivar, for dine refleksjoner og drivkraft. Du inspirerer! En sak som er viktig for mange av oss som bor i Groruddalen er Bredtvet skogen. Dette er en kamp og vi trenger all den støtten vi kan få for å bevare en av de få grønne lungene Groruddalen.
+1 #22 Per Hvattum 05-03-2022 01:28
Stå på Ivar!
Mer eller mindre krefter - vi trenger sånne som deg!
+1 #23 Alexander Harang 05-03-2022 08:30
Tusen takk for bloggen din Ivar :-)
0 #24 Lisbeth Myhre 05-03-2022 08:50
Fiyttet til Oslo fra Bærum for 4 mnd siden. Møter flere overraskelser når det gjelder hjemmetjenesten e. Drt sies nei til å ledsage meg til nødvendige tannhelsetjenes ter. Søknad om koordinator og individuell plan blir ikke behandlet og det virker som dette ikke er tjenester ansatte er kjent med.
+1 #25 Anna Sigridsdatter Heen 05-03-2022 08:59
Takk for flott innsats gjennom mange, mange år, Ivar! Du har vært en type folkevalgt som virkelig har fylt rollen på ønsket vis!
0 #26 Ine Ulven 05-03-2022 20:04
Takk for at du har talt folkets sak!
0 #27 Truls Thirud 06-03-2022 21:26
Takk for ditt engasjement, og pass på helsa di nå.
0 #28 Irene Iversen 07-03-2022 09:57
Du har gjort en kjempeinnsats gjennom mange år, fra tiden i Pax forlag, der vi jobbet sammen, og så i Oslo kommune, Ivar. Veldig mange kommer til å savne bloggen din som grunnlag for politisk engasjement. Håper du får hjelpen du trenger for å takle sykdommen og få mange og gode år fremover.

Legg til kommentar