Annet

Alt har sin tid

Alt har sin tid

I  18 år har jeg hatt denne bloggen, som  en viktig kommunikasjonskanal mellom meg som folkevalgt og folk i denne byen. Det har gitt svært mange kloke innspill til saker som er til behandling, og ikke minst: Grunnlag for å reise saker. Folkevalgte må mer enn å forholde seg til prinsippdokumenter. Man må også sjekke ut av hvordan vedtak treffer folk i den praktiske hverdag. Er det samsvar mellom teori og praksis? 

Gjennom  disse årene har jeg lagt ut 7.500 saker, som samlet  sett har gitt 35.000 kommentarer fra bloggens lesere.

Men alt til sin tid. Jeg er ikke lenger folkevalgt, og ikke minst: egen helse krever sitt: Jeg har fått diagnosen Lewy legeme, en Parkinsonlignende sykdom.

Denne bloggen legges derfor nå ned. 

Helse gjør at aktivitetsnivået blir redusert, men min hovedplattform framover vil være Facebook (10.400 følgere) og dels Linkedin (14.000 følgere) og Twitter (3.000 følgere). Og selvsagt fortsetter min innsats som politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe.

Nøl ikke med å ta kontakt med meg, f.eks. om det er noe jeg bør kjenne til i min rolle som medlem av Oslo kommunes kontrollutvalg.

Kommentarer   

+1 #1 Sol Albertsen 04-03-2022 15:03
Takk, Ivar!
Du er god og du er viktig!
#2 Mette Celius 04-03-2022 15:45
Tusen takk for innsatsen, lykke til med den videre jobben.
+1 #3 Berit Ovesen 04-03-2022 15:52
Takk for mange gode års tjeneste for mennesker og fellesskapet, Ivar. Ta vare på deg selv nå.

Mvh Berit
#4 Kjellbjørg Lunde 04-03-2022 15:55
Takk for imponerande innsats, også her ! Lukke til vidare !
#5 Anne-Lise Kristensen 04-03-2022 15:58
Din oppmerksomhet rettet mot de som trenger det best sier mest om hvem du er og hva du har betydd for mange. Om siden legges ned, blir ikke stemmen borte. Jeg ser frem til fortsatte samtaler. Og ønsker helsa di alt godt.
#6 Elin Kristiansen 04-03-2022 16:19
Hva skulle vi gjort uten deg?
Og hva gjør vi nå?
Du har vært veldig viktig, og du har gjort en imponerende og uselvisk jobb. Tusen takk!
#7 Åse Bergheim 04-03-2022 16:27
Takk for innsatsen.
#8 Astrid Aakra 04-03-2022 16:27
Takk for alt du har gjort, du har virkelig vært en politiker i folkets tjeneste. Lykke til med helse og alt annet!
#9 Chaudhry Akhtar 04-03-2022 16:33
Gode Ivar, du har tjent Oslo med nesten grenseløst engasjement. Du har vært et ekte ombud for Oslofolk. Du har vært tilgjengelig for Osloborgere i alle døgnets timer i mange år.

Du har vært en læremester, kollega og støttespiller for mange av dine partifeller. Jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med deg, lære av deg og bruke dine kunnskaper.

Vi takker deg for innsatsen. Bruk nå tiden på deg selv og din helse. Tusen takk.
#10 Unni Fonneland 04-03-2022 16:41
Takk for alle problemstilling er du har belyst! Du har vært en viktig stemme. Lykke til med helsa fremover.
#11 Birte Lykkegaard 04-03-2022 16:42
Tusen takk for din innsats og din klare tanke. Takk for din åpne holinnstilling til andre. Parkinsons med Levy krever mye av deg og din familie framover. Måtte dere sammen ha en rik tid og tenk alltid at du har stått som en fyrlykt i stormen for oss andre. Nå bør tiden være din.tajk
#12 Elisabeth Augdahl Bertonen 04-03-2022 18:45
Trist at du har blitt sjuk. Takk for innsatsen, ønsker deg alt godt
-1 #13 mona bentzen 04-03-2022 19:10
Hjertelig takk for fantastisk innsats
#14 Tulle Elster 04-03-2022 19:40
Hva skal jeg gjøre nå da, etter å ha fulgt deg i over 40 år? Jo da, det kommer en tid da det er riktig å dra inn årene og bare nyte stillheten rundt båten som har spredt så mange ringer i vannet til alle dine følgere, ringer som vil fortsette å skape holdniger lenge etter at du legger ned. Våren er snart her og vi har et godt helsevesen som vil ta godt vare på deg, så fatt mot og nyt tilværelsen, ett «Nu» av gangen.
#15 Lise Lundh 04-03-2022 19:58
Alt det gode du som har gjort, også via denne bloggen, Ivar Johansen! Det har gitt konkrete resultater for mennesker som trenger gode politikere som bryr seg. Jeg er så takknemlig!

Så trist å høre om denne diagnosen! Håper forløpet går langsomt og at du får mye verdifull tid med familie og venner rundt deg framover!
#16 Astri Lindholm 04-03-2022 20:14
Takk for innsatsen så langt! Og jeg vil nok tro at du fremdeles vil bidra til et bedre samfunn, så langt helse og kapasitet tillater. Og så ønsker jeg deg alt godt i forhold til helsa!
#17 Elisabeth Kristiansen 04-03-2022 21:58
Takk.
#18 Aina Elisabeth Johnsen 04-03-2022 22:45
Takk for innsatsen Ivar. Følger deg videre.
#19 Hallgeir Gjerdet 04-03-2022 22:46
Takk for mange gode refleksjoner og klare tale. Og for at du bestandig har være en stemme for de som ikke har hevet røsten.
#20 tore Bareksten 04-03-2022 23:32
takk for mange års uegennyttig innsats-
+1 #21 Paloma Leon 04-03-2022 23:50
Takk Ivar, for dine refleksjoner og drivkraft. Du inspirerer! En sak som er viktig for mange av oss som bor i Groruddalen er Bredtvet skogen. Dette er en kamp og vi trenger all den støtten vi kan få for å bevare en av de få grønne lungene Groruddalen.
+1 #22 Per Hvattum 05-03-2022 01:28
Stå på Ivar!
Mer eller mindre krefter - vi trenger sånne som deg!
+1 #23 Alexander Harang 05-03-2022 08:30
Tusen takk for bloggen din Ivar :-)
#24 Lisbeth Myhre 05-03-2022 08:50
Fiyttet til Oslo fra Bærum for 4 mnd siden. Møter flere overraskelser når det gjelder hjemmetjenesten e. Drt sies nei til å ledsage meg til nødvendige tannhelsetjenes ter. Søknad om koordinator og individuell plan blir ikke behandlet og det virker som dette ikke er tjenester ansatte er kjent med.
+1 #25 Anna Sigridsdatter Heen 05-03-2022 08:59
Takk for flott innsats gjennom mange, mange år, Ivar! Du har vært en type folkevalgt som virkelig har fylt rollen på ønsket vis!
#26 Ine Ulven 05-03-2022 20:04
Takk for at du har talt folkets sak!
#27 Truls Thirud 06-03-2022 21:26
Takk for ditt engasjement, og pass på helsa di nå.
#28 Irene Iversen 07-03-2022 09:57
Du har gjort en kjempeinnsats gjennom mange år, fra tiden i Pax forlag, der vi jobbet sammen, og så i Oslo kommune, Ivar. Veldig mange kommer til å savne bloggen din som grunnlag for politisk engasjement. Håper du får hjelpen du trenger for å takle sykdommen og få mange og gode år fremover.

You have no rights to post comments