Annet

Alt har sin tid

Alt har sin tid

I  18 år har jeg hatt denne bloggen, som  en viktig kommunikasjonskanal mellom meg som folkevalgt og folk i denne byen. Det har gitt svært mange kloke innspill til saker som er til behandling, og ikke minst: Grunnlag for å reise saker. Folkevalgte må mer enn å forholde seg til prinsippdokumenter. Man må også sjekke ut av hvordan vedtak treffer folk i den praktiske hverdag. Er det samsvar mellom teori og praksis? 

Gjennom  disse årene har jeg lagt ut 7.500 saker, som samlet  sett har gitt 35.000 kommentarer fra bloggens lesere.

Men alt til sin tid. Jeg er ikke lenger folkevalgt, og ikke minst: egen helse krever sitt: Jeg har fått diagnosen Lewy legeme, en Parkinsonlignende sykdom.

Denne bloggen legges derfor nå ned. 

Helse gjør at aktivitetsnivået blir redusert, men min hovedplattform framover vil være Facebook (10.400 følgere) og dels Linkedin (14.000 følgere) og Twitter (3.000 følgere). Og selvsagt fortsetter min innsats som politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe.

Nøl ikke med å ta kontakt med meg, f.eks. om det er noe jeg bør kjenne til i min rolle som medlem av Oslo kommunes kontrollutvalg.