Annet

Burde skilt pleier og klient

Bydelsadministrasjonens håndtering av saken der den kvinnelige HVPU-klienten ble sex-utnyttet, skal behandles i kontrollutvalget i Oslo kommune i kveld. I mellomtiden er helse- og sosialombud Helge Hjort krystallklar i sin vurdering av bydelens håndtering. - Dersom det er snakk om et underslag eller et bedrageri, er hovedregelen at forholdet alltid blir anmeldt til politiet. Slik bør det kanskje også være i slike tilfeller som dette, mener Ivar Johansen.

Burde skilt pleier og klient 

Legg til kommentar