Annet

Bystyrets prioriteringer

Endret fartsgrense og fjerning av fartshumper i Sognsvannsveien. Sikkert en viktig sak for barn og beboere i denne veien. Saken sto til
avgjørelse på Oslo bystyrets siste møte. Slike avgjørelser tilligger det alene våre øverste folkevalgte å ta standpunkt til.

Salg av aksjer i det kommunale selskapet Oslo Energi AS til det private selskapet Vattenfall Norge AS,- et salg med verdi 264 millioner. Saken sto ikke på bystyrets kart, og vil heller aldri komme dit. Så store avgjørelser mener bystyrets flertall det er helt unødvendig å forelegge de folkevalgte til avgjørelsese, skriver Ivar Johansen.

Bystyrets prioriteringer

Av Ivar Johansen, bystyremedlem SV
 

Endret fartsgrense og fjerning av fartshumper i Sognsvannsveien. Sikkert en viktig sak for barn og beboere i denne veien. Saken sto til
avgjørelse på Oslo bystyrets siste møte. Slike avgjørelser tilligger det alene våre øverste folkevalgte å ta standpunkt til.


Salg av aksjer i det kommunale selskapet Oslo Energi AS til det private selskapet Vattenfall Norge AS,- et salg med verdi 264 millioner. Saken sto ikke på bystyrets kart, og vil heller aldri komme dit. Så store avgjørelser mener bystyrets flertall det er helt unødvendig å forelegge de folkevalgte til avgjørelse.


Ja, og dengang man fisjonerte og tok inn nye eiere i Oslo Energi AS overlot man endog til en enkeltbyråd å avgjøre hvem som skulle tas inn
hva denne måtte betale. En prislapp på hele 2,9 milliarder.


Kanskje det er på tide å tenke igjennom en gang til hva som behandles av våre folkevalgte og hvilke som overlates administrasjonen til avgjørelse? Å fjerne en fartsdumpe må besluttes av bystyret, men salg av kommunale verdier i størrelsesorden mange hundre millioner mener bystyrets flertall ikke hører hjemme der. Skurrer dette for flere enn meg tro?


MOM, Dagsavisen 27. okt. 1999


Legg til kommentar