Annet

Hva gir Oslo en "konkurranseulempe"?

Tror finansbyråden at det er spørsmålet om en hundrelapp eller to i måneden i måneden i eiendomsskatt som er avgjørende for hvorvidt næringsliv og arbeidskraft foretrekker Oslo, eller er det vel så mye hvorvidt kommunen kan tilby en velfungerende kollektivtrafikk og et godt sosialt sikkerhetsnett og et trygt oppvekstmiljø for våre barn og unge? spør Ivar Johansen i Aftenposten.

Hva gir Oslo en "konkurranseulempe"?

Av Ivar Johansen, bystyremedlem for SV


Oslo kommune får inn til sammen 900 millioner mindre i skatt enn beregnet i 2002 og 2003, med det resultat at tjenestetilbudet overfor byens innbyggere må reduseres.

I Aftenposten 10. oktober understreker jeg at det nå er særs viktig å sikre finansiering av den offentlige velferden, og at kommunen derfor må innføre eiendomsskatt. Høyres finansbyråd Andrè Støylen svarer: "Å innføre eiendomsskatt nå hjelper ingenting for neste års budsjett. Kommunens inntekter er dessuten avhengig av at både bedrifter og innbyggerne ønsker å etablere seg i Oslo. Da kan vi ikke ha en konkurranseulempe som eiendomsskatt."

Mine spørsmål til finansbyråden er da:

1.

Å innføre eiendomsskatt vil første året tilføre kommunen en merinntekt på 180 millioner. Kan altså finansbyråden med åpne øyne hevde at en slik merinntekt "hjelper ingenting for neste års budsjett"?

2.

Finansbyråden mener innføring av eiendomsskatt er en "konkurranseulempe" når det gjelder etablering av bedrifter i Oslo og tilgang til arbeidskraft.

Alternativet kan være:

- fortsatt kutt i driftsrammene til Oslo Sporveier, med konsekvens færre avganger, nedleggelse av ruter og økte billettpriser

- vedrørende situasjon med en mangel på 1.700 barnehageplasser, med de problemer det skaper for småbarnforeldre

- fortsatt nedleggelse av fritidsklubber for ungdom (som nå i Søndre Nordstrand), med en konsekvens som Oslopolitiet sier vil være økt ungdomskriminalitet

- en fortsatt situasjon som bydelsoverlegen i Ullern bydel beskriver med at sterkt pleietrengende eldre ikke får sykehjemsplass fordi budsjettrammene er for stramme

- nedleggelse av velfungerende skoler i lokalmiljøet som Vahl, Båkås og Stasjonsfjellet de konsekvenser dette har

M.a.o. er problemstillingen: Tror finansbyråden at det er spørsmålet om en hundrelapp eller to i måneden i måneden i eiendomsskatt som er avgjørende for hvorvidt næringsliv og arbeidskraft foretrekker Oslo, eller er det vel så mye hvorvidt kommunen kan tilby en velfungerende kollektivtrafikk og et godt sosialt sikkerhetsnett og et trygt oppvekstmiljø for våre barn og unge?

 (Aftenposten aften 16. oktober 2003)


Legg til kommentar