Annet

SV sloss for Osloskolen hver eneste dag

”SV sier èn ting, gjør det motsatte”, hevder RVs Erling Folkvord med brask og bram i et debattinnlegg i Aftenposten aften 8. juli om skolebudsjettene ved budsjettbehandling i Oslo bystyre. Nei, selvsagt er det en klar sammenheng mellom det SV sier, og det vi gjør. I bydelsutvalg, i bystyret og på Stortinget.

SV sloss konsekvent for en styrking av Osloskolen hver eneste dag og ved enhver anledning. Av og til oppnår vi flertall. Som når vi våren 2001foreslo en styrking av grunnskolens driftsbudsjetter med 50 millioner (vedtatt i bystyret mot Høyre, Venstre og Kristelig Folkepartis stemmer). Dette var midler som kom svært godt med i en presset Osloskole, skriver Ivar Johansen i Aftenposten.

SV sloss for Osloskolen hver eneste dag
Av Ivar Johansen, bystyremedlem for SV

”SV sier èn ting, gjør det motsatte”, hevder RVs Erling Folkvord med brask og bram i et debattinnlegg i Aftenposten aften 8. juli om skolebudsjettene ved budsjettbehandling i Oslo bystyre. Nei, selvsagt er det en klar sammenheng mellom det SV sier, og det vi gjør. I bydelsutvalg, i bystyret og på Stortinget.

SV sloss konsekvent for en styrking av Osloskolen hver eneste dag og ved enhver anledning. Av og til oppnår vi flertall. Som når vi våren 2001foreslo en styrking av grunnskolens driftsbudsjetter med 50 millioner (vedtatt i bystyret mot Høyre, Venstre og Kristelig Folkepartis stemmer). Dette var midler som kom svært godt med i en presset Osloskole.

Løsning av viktige velferdsoppgaver står i kø. SV ønsker derfor igjen å innføre eiendomsskatt i Oslo. Dette ikke minst for å sikre barn og unges utdannings- og oppvekstvilkår. I en by som nedlegger fritidsklubber og forebyggende arbeid for ungdom, under sterke advarsler fra Oslopolitiet som understreker at dette vil føre til økt kriminalitet, trenger kommunen økte ressurser. Ved behandlingen av Oslobudsjettet for 2003 kunne SV (og Arbeiderpartiet) derfor i sitt alternative budsjett styrke skolens driftsrammer med 61 millioner kroner ut over det borgerlige byrådets forslag til budsjett. Men bystyreflertallet prioriterte skattelettelser framfor økte ressurser til skolen.

Ved behandling av justert budsjett i bystyrets siste møte foreslo byrådet å øke Osloskolens budsjett med netto 17,7 millioner, - grunnskole, videregående, PP og spesialundervisning sett under ett. SV (og Arbeiderpartiet) ønsket å styrke Osloskolen med ytterligere 10 millioner, men oppnådde ikke flertall for dette.

Med andre ord; SV holder hva vi lover. Vi vil konsekvent arbeide for økte ressurser til Osloskolen. 

SV slåss for at Oslo kommunes ressurser til viktig velferdsproduksjon skal økes, gjennom effektivisering, eiendomsskatt og ved at Staten skal ta et større ansvar for storbyens problemer. Men vi leverer alltid salderte budsjetter, innenfor de økonomiske rammer kommunen til enhver tid rår over.

RV skrev i siste bystyremøte ut dekningsløse sjekker på 1322,5 million, uten anvisning. I min privatøkonomi kan jeg ikke bruke penger jeg ikke har (gjennom inntekter eller eventuelt lån). Slik ansvarlighet vil jeg også opptre med når jeg skal forvalte skattebetalernes penger. Monopolpenger har liten verdi som betalingsmiddel.

 (Aftenposten 16. juli 2003)


Legg til kommentar