Annet

Furuset: Grove insinuasjoner

Det er leit når Høyres bydelsutvalgspolitikere på feilaktig grunnlag setter fram grove insinuasjoner om problemene i Furuset bydel, skriver Ivar Johansen i Aftenposten i en replikk til Høyres gruppeleder i bydelsutvalg Sagene/Torshov.

Furuset: Grove insinuasjoner

Av Ivar Johansen, bystyremedlem for SV
 

Bydel Furuset er tungt ute å kjøre økonomisk, og barnehager, fritidsklubber, sykehjem og hjemmetjenester er truet av nedleggelser eller betydelige reduksjoner.

I den sammenheng slenger Olaf Danielsen, Høyres gruppeleder i Sagene/Torshov bydelsutvalg og Jan-Erik Olsen, Høyres gruppeleder i Uranienborg/Majorstua ut sterke beskyldninger mot sine bydelsutvalgskolleger i Furuset i Aftenposten 6. desember. De skriver: "I motsetning til andre bydeler har BU-politikerne i en årrekke ikke akseptert sine rammer, men overskredet dem grovt. Nå må regningen betales."

Bydelsutvalget på Furuset har siden 1995 hatt et rent borgerlig flertall, hvorav Høyre har hatt bydelsutvalgslederen i 4 av årene.

Helt entydig kan det med bred penn slås fast at Høyre og det borgerlig flertall i bydelsutvalget helt slavisk - ja, litt for servilt vil mange hevde - forholdt seg til de rammer, fordelinger og forslag som er framlagt av bydelsdirektøren. Ikke en krone er bevilget ut over den ramme bydelsdirektøren har anvist. Og Olaf Danielsen og Jan-Erik Olsen vet naturligvis at bydelsdirektøren både administrativt og instruksjonsmessig er underlagt byrådet, slik at de politiske ansvarlige for problemene i Furuset bydel nok heter Bård Folke Fredriksen og Erling Lae.

Det er leit når Høyres bydelsutvalgspolitikere på feilaktig grunnlag setter fram grove insinuasjoner om problemene i Furuset bydel.

(Aftenposten aften 13. des. 2001)


Legg til kommentar