Annet

Verre enn som så...

Dette er en meget uklok politikk, og er å velte betydelige merkostnader over på kommende generasjoner. Den kan på mange måter sammenlignes med samfunnets forvaltning av oljeressursene. Kommunekreditt Norge AS, en heleid virksomhet under Eksportfinans ASA, konkluderer slik: ”Det er vanskelig å tenke seg muligheten for å innhente økonomiske gevinster på lang sikt ved at kommunen selger ut eiendommer, for så å leie dem tilbake. De kan på kort sikt få noe lavere årlige utgifter, mot å betale mer etter noen år”. Det er noe med gutten som fryser og pisser i buksa for å holde varmen. Tilsynelatende bra på kort sikt, men hjelper lite i lengden, skriver Ivar Johansen i Dagbladet om bystyreflertallets eiendomssalg. Verre enn som så …..Av Ivar Johansen (SV), medlem av bystyrets finanskomite
  Byrådsleder Fritz Huitfeldt skriver i Dagbladet 18. april at et flertall i Oslo bystyre har vedtatt å selge kommunal eiendommer fordi ” 1) kommunen binder opp mye kapital i eiendom som kommunen ikke trenger. 2) kommunen trenger å investere i prioriterte områder: bygging av skoler, sykehjem og boliger. Eiendom som i dag ikke trengs, kan på denne måten omgjøres til eiendom som trengs.” Det alvorligste med byrådslederens artikkel er at han bruker gårsdagens argumenter på en virkelighet som nå er en helt annen. Hans begrunnelser er ganske enkelt ikke sanne. For det er ikke slik at byrådet kun planlegger å selge eiendommer ”som kommunen ikke trenger”. Byrådet har mislykket med sin eiendomspolitikk, som inntil nylig, var å selge eiendommer det borgerlige bystyreflertallet mente kommunen ikke selv trengte. Men de siste par årene har den strategien buttet. Det er vanskelig å finne nok eiendommer som tilfredsstiller en slik forutsetning. Konsekvensen er at det eksisterer et salgsmålsetterslep på gigantiske 1,141 milliarder, og som kommer i tillegg til det bystyreflertallet har satt som salgsmål for inneværende år på 603 millioner. For å nå årets salgsmål på 1,4 milliarder må byrådet derfor grave dypere ned i skattekista. En vesentlig del av de eiendommer Høyre-byrådet nå vil selge er eiendommer kommunen i dag trenger, og som brukes til for eksempel kontorvirksomhet. Jeg har også hørt nevnt at man heller ikke skal være fremmed for å selge skoler. Derfor er byrådets strategi at kommunen først skal selge, for så å leie tilbake. Finansbyråden har overfor finanskomiteen antydet at nærmere halvparten av de eiendommer som selges derfor vil måtte leies tilbake. Dette er en meget uklok politikk, og er å velte betydelige merkostnader over på kommende generasjoner. Den kan på mange måter sammenlignes med samfunnets forvaltning av oljeressursene. Kommunekreditt Norge AS, en heleid virksomhet under Eksportfinans ASA, konkluderer slik: ”Det er vanskelig å tenke seg muligheten for å innhente økonomiske gevinster på lang sikt ved at kommunen selger ut eiendommer, for så å leie dem tilbake. De kan på kort sikt få noe lavere årlige utgifter, mot å betale mer etter noen år”. Det er noe med gutten som fryser og pisser i buksa for å holde varmen. Tilsynelatende bra på kort sikt, men hjelper lite i lengden. (replikk, Dagbladet side 2 lørdag 29. april 2000)

Legg til kommentar