Annet

Høyre-byrådet selger eiendommer: Som i pisse i buksa for å holde varmen

Nå trapper Høyre opp virkemidlene, for å bøte på konsekvensene av den usosiale Høyrepolitikken. Vi har alle hørt om gutten som vinterstid fryser og anser at redningen er å pisse i buksa. Umiddelbart virker det bra,  men på sikt ekstremt dårlig. Og det er en slik medisin Høyre-byrådet i Oslo skriver ut for Oslo. I løpet av året ønsker byrådet å selge ut kommunale bygg og tomter for om lag 1,2 milliarder kroner, for så umiddelbart å leie tilbake hovedtyngden av eiendommene, skriver Ivar Johansen i Aftenposten.

Høyre-byrådet selger eiendommer:
Som i pisse i buksa for å holde varmen

Av Ivar Johansen, SV’s medlem av bystyrets finanskomite
 

Høyre styrer nå gradvis kommunen mot økonomisk krise. For første gang på 8 år gikk kommunen underskudd, med formidable 756 millioner. På den ene siden svekker bystyreflertallet kommunens inntektsgrunnlag gjennom skattelettelse for byens mest ressurssterke i størrelsesorden 600 millioner kroner årlig (eiendomsskatt). Konsekvensen ser vi på den andre siden: en kommune som ikke har tilstrekkelige midler til å opprettholde helt vitale helse- og omsorgstjenester. Når byrådet nå foreslår at Ullevål Sykehus skal redusere driftsrammene for i år med 136 millioner kroner, Barne- og familieetaten med 56 millioner eller TT-tjenesten med 32 millioner viser dette at Høyrepolitikk innebærer en omvendt Robin Hood-politikk. Det er de mest hjelpetrengende som skal lide.

Nå trapper Høyre opp virkemidlene, for å bøte på konsekvensene av den usosiale Høyrepolitikken.

Vi har alle hørt om gutten som vinterstid fryser og anser at redningen er å pisse i buksa. Umiddelbart virker det bra,  men på sikt ekstremt dårlig. Og det er en slik medisin Høyre-byrådet i Oslo skriver ut for Oslo. I løpet av året ønsker byrådet å selge ut kommunale bygg og tomter for om lag 1,2 milliarder kroner, for så umiddelbart å leie tilbake hovedtyngden av eiendommene.

En sak for seg er å selge unna kommunale eiendommer som kommunen selv ikke trenger. På en måte kan det være logikk i slik, selv om SV har vært betenkt. Men også på dette området har Høyre-byrådet kommet til kort. Målet for i fjor var å selge eiendommer for 1,065 millioner kroner, men Byrådet maktet kun å selge for 277 millioner.

Derfor går Høyre nå et steg lenger: Nå vil de også  selge unna kommunale eiendommer som kommunen selv trenger i den daglige tjenesteproduksjon. Meget uklokt. Dette er å skyve betydelige merkostnader over på kommende generasjoner, og kan på mange måter sammenlignes med samfunnets forvaltning av oljeressursene. Ved på kort sikt å få masser av kontanter inn i kommunekassa, er det de kommende generasjoner som må betale regningen gjennom at kommunens driftskostnader på lang sikt vil øke betydelig.
 

Private eiendomsbesitters motiv for eventuelt å gå inn i dette er naturligvis å få avkastning på sine økonomiske investeringer. Og det er kommunens skattebetalere som vil måtte finansiere denne profitt, i tillegg til den margin den private eiendomsbesitter vil legge inn for tilstrekkelig vedlikehold av eiendommene.

Kommunekreditt Norge AS, et heleid virksomhet under Eksportfinans ASA, konkluderer slik: ”Det er vanskelig å tenke seg muligheten for å innhente økonomiske gevinster på lang sikt ved at kommunen selger ut eiendommer, for så å leie dem tilbake. De kan på kort sikt få noe lavere årlige utgifter, mot å betale lang mer etter noen år.”

Typisk for de paniske handlingene er en artikkel i Finansavisen forleden. Byråd Grete Horntvedt spørres av intervjueren: ”- Har dere sett på den regnskapsmessige effekten av utsalget gjennom at det betales ut husleie til eksterne framfor å eie eiendommene selv?”. Og byråden svarer: ”Nei, vi har ikke gjort det”. Et byråd som ikke foretar en slik helhetlig analyse av om hvorvidt tiltakene henger logisk i hop kan fort kjøre kommunen i grøfta.

(Aftenposten aftennummer 27. mars 2000)


Legg til kommentar