Annet

Kommunebudsjettet: SV i Jaglands fotspor ....

SV's bystyregruppe har derfor fulgt i Thorbjørn Jaglands fotspor. Arbeiderpartiet så i høst det som viktig å få dreid statsbudsjettet i retning av en mer sosial profil, og valgte klokelig å inngå en taktisk budsjettallianse med de 3 borgerlige regjeringspartier. Arbeiderpartiet beskrev selv samarbeidet med Kr.F, Venstre og Senterpartiet slik i Stortinget: "en viktig dreining av politikken i retning av bedre fordeling, trygging av arbeid og velferd", skriver Ivar Johansen som en kommentar til at SV har inngått et budsjettsamarbeid med de borgerlige partier i bystyret.

Kommunebudsjettet:
SV i Jaglands fotspor ....

Av Ivar Johansen

Høyre-byrådets budsjettforslag var et tvers igjennom usosialt budsjett, ideologisk basert på ønske om minimumskommunen. Konsekvensen av den skattelette på 600 millioner de borgerlige partier har gitt til de mest velstående i byen - ved fjerning av eiendomsskatten - må betales ved nedbygging av forebyggende arbeid for barn og unge, økte egenbetalinger fra sterkt hjelpetrengende og kvalitetsforringning innenfor helse- og sykehusvesen. SV's budsjettalternativ, slik det ble lagt fram i bystyrekomiteene, viser at det er alternativer. For SV står solidaritet, miljø, deltaking og rettferdig fordeling sentralt. Dessverre kan ikke denne politikken oppnå flertall i bystyret.

Men politikk dreier seg også om evne og vilje til makt og innflytelse. Det å få satt politikken ut i livet. Det hjelper  så lite å være  ranke og rene, og konsekvent bare stemme for egne forslag og politikk. Derfor er kommunalpolitikk også taktiske allianser, kompromisser og pragmatisme.

I Oslo bystyre er det SV, Arbeiderpartiet og RV som ideologisk står hverandre nærmest, og er de første til å samarbeide. Men bystyret har et klart borgerlig flertall. Ikke på noen tidspunkt kan det skapes flertallskonstellasjoner uten å involvere et eller flere borgerlige partier. På de aller fleste områder i politikken er det en fundamental forskjell på SV og Fr.P.'s politikk. I valgkampen framsto Fr.P. som SV's hovedmotstander. Det er ikke i Fr.P. det for SV er naturlig først og fremst å hente budsjettsamarbeid.

SV's bystyregruppe har derfor fulgt i Thorbjørn Jaglands fotspor. Arbeiderpartiet så i høst det som viktig å få dreid statsbudsjettet i retning av en mer sosial profil, og valgte klokelig å inngå en taktisk budsjettallianse med de 3 borgerlige regjeringspartier. Arbeiderpartiet beskrev selv samarbeidet med Kr.F, Venstre og Senterpartiet slik i Stortinget: "en viktig dreining av politikken i retning av bedre fordeling, trygging av arbeid og velferd."

Og SV har tilsvarende fått dreid Oslobudsjettet i riktig retning, først og fremst med 104 millioner mer til skole og utdanning. Det kunne vi oppnådd også i samarbeid med Fr.P.  SV prioriterer skole, men ikke bare skole.  Å prioritere barn og unge dreier seg om mer enn det, og la meg ta 3 eksempler:

1. For oss er rik/fattig-dimensjonen sentralt, og derfor var det viktig å sikre tilleggspensjonen for 2.500 aleneforeldre i denne byen
2. Barnehager, barnevern og fritidsklubber står helt sentralt i bydelenes arbeid, og det er derfor kjempeviktig å ha kunnet styrket bydelene med 40 mill kroner
3. Den såkalte tidsklemma er kjente begreper for barnefamilier, og disse er derfor særlig opptatt av god kollektivtrafikk. Derfor er det viktig at vi fikk til større satsing på Sporveien.

SV har gjennom budsjettavtalen fått på plass 300 millioner mer til barn - og unge, til miljø og til kultur enn Høyrebyrådets eget budsjettforslag. Vi er glad for de forbedringer vi har gjort av byrådets budsjettforslag.

SV vil fortsette å sloss mot byrådets nedbygging av velferdskommunen, - ikke minst når det gjelder privatisering og AS-ifiseringen. Budsjettet som vedtas er trolig svært kritisk for sykehusene Aker og Ullevål, og medfører betydelige nedskjæringer. Når byrådet før 1. april framlegger saken om sykehusene, er SV beredt til å gi sykehusene en tilstrekkelig tilleggsbevilgning.

SV vil være en klart alliert for ansatte og foreldre som sloss for en bedre skole. Med etterslepet, disponerer nå byrådet neste år hele 1,2 milliarder kroner i investeringsmidler for skolen. Og - for å si det folkelig - om byrådet nå snart klarer å få ut fingeren, og få omsatt penger i praktisk politikk er det her rom for et betydelig løft.

På samme måte som Arbeiderpartiets stortingsgruppe selvsagt ikke er noe støtteparti for Bondevikregjeringen, som et resultat av deres budsjettforlik, vil SV - sammen med Arb.p. og RV - være i klar - men saklig - opposisjon til Høyrebyrådet og dets politikk. Og i mange sammenhenger vil Kr.F. og Venstre være viktige allierte.

(Aftenpostens aftennummer 30. des. 1999)


Legg til kommentar