Annet

Kommunebudsjettet: Tilsvar til RV

SV har gjennom vårt taktiske budsjettsamarbeid  fått på plass 300 millioner mer til barn og unge, til miljø og til kultur ut over Høyrebyrådets eget budsjettforslag, og det er vi svært fornøyd med. Og så kan jo RV selv gjøre opp sin status for hva de kan gå til sine velgere å si de har oppnådd gjennom bystyrets budsjettbehandling, skriver Ivar Johansen i et tilsvar til RV.

Kommunebudsjettet: Tilsvar til RV

Av Ivar Johansen

 
La meg gi denne kommentaren til Trygve Lie,  sekretær for RV’s bystyregruppe i Oslo (KK 10. jan. 2000) :

I en valgdebatt for en tid siden uttalte en av debattantene:

”Mitt partis rolle er å være i opposisjon. Vår oppgave å skape mest mulig trøbbel og djevelskap for de andre partiene. Dersom mitt parti skulle gå i regjeringssamarbeid vil jeg umiddelbart melde meg ut av partiet”.

Slike folkevalgte forrådere sine velgere, fordi de er så konsekvente i sin opposjonsrolle at de nekter å få innflytelse. For å få innflytelse er at nødt til å inngå kompromisser, inngå allianser og være pragmatiske.

Det innebærer at en også må foreta valg.

RV’s verden blir enkel, fordi partiet opptrer med monopolpenger i kommunepolitikken. I min hverdag kan jeg gjerne ønske at jeg vinner å lotto. Men min privatøkonomi vil gå på dunken om jeg bruker slike penger på forhånd, utfra overbevisningen om at jeg helt sikkert vinner i Lotto ganske snart. Jeg velger å vente til ETTER Lottotrekningen.

Oslo’s rammevilkår bestemmes i stor utstrekning av statlige myndigheter, og i særlig grad av skattebestemmelser og rammeoverføringer vedtatt av Stortinget. SV’s alternative statsbudsjett  - som er et totalsaldert budsjett – styrker i betydelig grad kommunesektoren, og ville gitt 306 millioner mer i statlige rammeoverføringer til Oslo for år 2000 enn det som nå er vedtatt av Stortinget.

Vi kan gjerne lage ønskelister, basert på at SV hadde flertall på Stortinget, og jeg deler selvsagt RV’s påpekning av behov. Men det er direkte uansvarlig når RV later som om Stortingsflertallet har bevilget et par milliarder mer til Oslo, enn det som faktisk har skjedd,- og så bruker disse monopolpengene til gode formål. Men med slike penger kan ikke en eneste skole rehabiliteres eller noen barnehager bygges. Sjekkene RV skriver ut er uten dekning.

Dette handler derfor reelt på synet på parlamentarisk politikk overhodet - ikke primært om skole. RV mener åpenbart det er galt å stemme sekundært, men konsekvensen av det er at man aldri vil oppnå noe (med mindre Stortinget gir etter for "folkets press").

Skal altså SV ønske sekundær innflytelse, når SV’s primære ønsker har falt? Ønsker vi innflytelse etter at Høyre, Fr.P. og de øvrige borgerlige partier har spikret inntektssida? Ja, vi ønsket å gi budsjettet en mer sosial profil.

SV’s tilnærming til Oslobudsjettet er ikke minst fattig/rikdimensjonen, og om RV går til foreløpige innstilling fra finanskomiteen vil han se at SV gjennom forhandlinger og samarbeid faktisk klarte å få til endringer i en slik retning som BARE var mulig å få til ved å samarbeide med Høyre, Venstre og Kr.F: (at andre partier fulgte etter når flertall først var skapt, er en annen sak)

- forhindret kuttene i tilleggspensjonen til byens aleneforsørgere med 10 millioner kroner

- økt bydelsrammen med 40 millioner, og gitt dermed  bydelene bedre økonomisk grunnlag for forsterket innsats innenfor barnehage- barnevern og fritidsklubbsektoren

- kollektivtrafikk er særlig viktig for ”vanlige folk” i Oslo, og vi valgte en samarbeidspartner som ville gi mest til Sporveien

Skal jeg forstå RV’s gruppesekretær slik at han helt alvorlig mener at SV burde inngått et samarbeid med Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, og ofret for eksempel overstående? Ville det være særlig progressivt og forsvarlig for et sosialistisk parti?

Det er faktisk riktig, som RV’s gruppesekretær skriver,  at skoletaten har uttalt at de maks har mulighet til på en fornuftig måte å forvalte investeringsmidler til 1 milliard kroner. Og de penger har SV sørget for at Osloskolen får. Osloskolen disponerer for år 2000 i overkant av en milliard i investeringsmidler, og da forstår alle at RV’s utmaling av en – av kanskje 1.000 -budsjettavstemminger under bystyrets budsjettbehandling er vel sært. I allefall når det er det endelig resultat som teller.

SV har gjennom vårt taktiske budsjettsamarbeid  fått på plass 300 millioner mer til barn og unge, til miljø og til kultur ut over Høyrebyrådets eget budsjettforslag, og det er vi svært fornøyd med. Og så kan jo RV selv gjøre opp sin status for hva de kan gå til sine velgere å si de har oppnådd gjennom bystyrets budsjettbehandling.

(Klassekampen 13. jan. 2000)


Legg til kommentar