Annet

Budsjett for Oslo kommune 2007

Innbyggerne i denne byen kan være lykkelig over at Norge har fått en ny regjering, en regjering som satser på velferdsproduksjon for de mange hjelpetrengende framfor skattelettelser til de som fra før av har mer enn nok.Den rød-grønne regjeringen har økt de statlige overføringer til Oslo kommune, samt latt kommune-Norge beholde de økte skatteinntekter for 2006. At et H/Fr.p-byråd gladelig omfordeler penger til velferdsproduksjon, som de samme partier på Stortinget vel egentlig ønsket skulle kanaliseres ut til privat forbruk gjennom skattelette burde være en tankevekker for mange. Oslo kan ikke alene basere seg på statlige overføringer. Vi må også sørge for at kommunen henter inn de naturlige inntekter kommunen selv kan bidra med., sa Ivar Johansen bl.a. da bystyret behandlet forslag til budsjett for 2007.

Oslo bystyre 13. des. 2006
Ivar Johansen, SV

Sak Budsjett for Oslo kommune 2007

Ordfører,

Innbyggerne i denne byen kan være lykkelig over at Norge har fått en ny regjering, en regjering som satser på velferdsproduksjon for de mange hjelpetrengende framfor skattelettelser til de som fra før av har mer enn nok.

Den rød-grønne regjeringen har økt de statlige overføringer til Oslo kommune, samt latt kommune-Norge beholde de økte skatteinntekter for 2006.At et H/Fr.p-byråd gladelig omfordeler penger til velferdsproduksjon, som de samme partier på Stortinget vel egentlig ønsket skulle kanaliseres ut til privat forbruk gjennom skattelette burde være en tankevekker for mange.

Oslo kan ikke alene basere seg på statlige overføringer. Vi må også sørge for at kommunen henter inn de naturlige inntekter kommunen selv kan bidra med.

Og vi foretar et verdivalg: For SV er det mer naturlig å hente inn eiendomsskatt framfor for eksempel at byens funksjonshemmede TT-brukere skal betale høyere egenandel i kollektivtrafikken enn alle oss andre.
 
Og det er også et verdivalg for SV når vi henter inn eiendomsskatt, framfor en særskilt boligskatt begrenset til de som bor i kommunale utleieboliger. For konsekvensen av at borgerligheta i dette bystyret henter inn utbytte til bykassa fra Boligbygg vil man finne igjen i husleia til byens mange vanskeligstilte. Det unndras formidable midler fra fellesskapet gjennom skatte- og avgiftsunndragelser, og bl.a. kommunen selv har avdekket en liten flik – men med formidable beløp – bare innenfor en av disse bransjene: Taxi-næringen.

Vi setter derfor inn ekstra ressurser hos Kemneren som et tydelig signal om at her skal de settes inn økte tiltak. Det er usikkert hvor mye 50 nye stillinger hos Kemneren kan innbringe, men – som byrådspartienes eiendomssalg – bruker vi først pengene når de kommer inn: Hovedtyngden settes av i fond til strategiske tomtekjøp.Helt programatisk vil Høyre og Fr.P. kritisere vårt budsjettalternativs beskjedne låneopptak. Den hører vi hvert år, og året etter kommer byrådet tilbake med et budsjettalternativ som langt overgår opposisjonens angivelige uansvarlige låneopptak året før. For 2004 foreslo for eksempel byrådet samlet låneopptak på 2,2 milliarder. A og SV foreslo en beskjeden økning, og ble stemplet som totalt uansvarlige.

Til det budsjettet vi nå behandler har byrådet foreslått en nesten fordobling av låneopptaksnivået fra 3 år siden, til 4,3 milliarder. Byrådspartienes finanspolitikere burde si at dette er hasardiøst. SV sier ikke det. Selv om vi er bekymret for at kommunens gjeldsgrad øker, er kommunens langsiktige lånegjeld relativt sett lav og gir ingen grunn til bekymring.

A og SVs budsjettalternativ gir 100 millioner mer til skole, 100 millioner mer til kollektivtrafikk og 100 millioner mer til bydel. Sånt kunne gitt mye god produksjon av viktige tjenester folk i denne byen er avhengig av. Men, dessverre: Dette må vente til 2008, etter at velgerne har skapt et systemskifte i denne byen.

Legg til kommentar