Annet

Oslo som ”FairTrade-by”

Den gang bystyret i 2002 vedtok endringer i kommunens anskaffelsesreglement bidro SV til at vi fikk inn følgende formulering i reglementet: ”Gjennom valg av handelspartnere, og ved å bruke sin innflytelse som kunde overfor leverandører og produsenter, skal kommunen - innenfor de begrensninger som til enhver tid følger av norsk og internasjonal rett og avtaleverk - bygge opp under en internasjonal anerkjent etisk norm som bidrar til at varer produseres etisk forsvarlig.” Dette var en bra formulering. Og vi er selvsagt med på å utvide dette ved at kommunen knytter seg til nettverket av FairTrade-byer, sa Ivar Johansen bl.a. da bystyret behandlet et forslag fra Venstre om at Oslo skal bli en Fair Trade-by.

Oslo bystyre 6. desember 2006
Ivar Johansen, SV

Sak 448 Privat forslag fra Ola Elvestuen (V) vedrørende Oslo som ”FairTrade-by”

Ordfører,

Det er utmerket initiativ Venstre her har tatt, og SV støtter selvsagt Venstres initiativ.

Den gang bystyret i 2002 vedtok endringer i kommunens anskaffelsesreglement bidro SV til at vi fikk inn følgende formulering i reglementet: ”Gjennom valg av handelspartnere, og ved å bruke sin innflytelse som kunde overfor leverandører og produsenter, skal kommunen - innenfor de begrensninger som til enhver tid følger av norsk og internasjonal rett og avtaleverk - bygge opp under en internasjonal anerkjent etisk norm som bidrar til at varer produseres etisk forsvarlig.”
Dette var en bra formulering.

Og vi er selvsagt med på å utvide dette ved at kommunen knytter seg til nettverket av FairTrade-byer.

Gjennom merkeordningen FairTrade garanteres det at produsentene har fått en rettferdig pris for varene sine. Det sikres også at det ikke er begått brudd på menneskerettighetene, det ikke er brukt barnearbeid og at verdiskapning er skjedd på en bærekraftig måte. FairTrade-produkter gir hvefr av oss en mulighet til å ta del i kampen mot den globale fattigdommen. FairTrade kommer ikke til å løse hele fattigdomsproblemet, men det er et veldig viktig del av Nelson Mandelas kampanje for å «make poverty history».Deler av Oslo er allerede en FairTrade-sone. I bydel Gamle Oslo har et enstemmig bydelsutvalg, med støtte fra så vel Høyre som Fr.P. støttet at bydelen skal knytte seg til nettverket av FairTrade-byer. Og i for eksempel Stavanger har dette også blitt vedtatt med Høyres stemmer.

Staten utga sist uke en solid dokument på mer enn 200 sider; veileder i offentlig innkjøp. Denne har også omfattende drøftinger i hva som er mulig å legge inn av etiske krav i det offentlige innkjøpspolitikk, uten å bryte EUs konkurranseregler. Den viser at Oslo kommune her har muligheter til å gå lenger enn den praksis kommunen i dag følger.

Men samtidig er det en grense, og Venstres forslag balanserer her hårfint – og trolig på gal side av loven. Det er ved offentlige innkjøp ikke adgang til å stille krav om at produkter skal være merket med bestemte merkeordninger, eksempelvis Max Havelaar eller FairTrade. Som innkjøper kan kommunen kun angi ulike merkeordninger som mulig dokumentasjon for at krav som oppdragsgiver har fastsatt er tilfredstilt. Leverandøren må imidlertid få anledning til, på annen måte, å dokumentere at kravene er tilfredstilt.

SV har derfor i finanskomiteen endret Venstres forslag slik at kommunen i sin innkjøpspolitikk ikke skal preferere bestemte varemerker, men at det er de etiske standarer ved varens egenskaper eller produksjonsprosess som er det grunnleggende. Vi er altså enig med Høyre, Fr.P. og Kr.Fs sine innvendinger til Venstres forslag, og har fremmet forslag i tråd med dette.

Når Kr.F. her i bystyret ytterligere har forbedret dette, støtter vi selvsagt dette, slik at bystyret kan samle seg om det forslag som foreligger fra Kristelig Folkeparti.

Legg til kommentar