Annet

Budsjettjustering – Styrking av bydelsrammen, kompensasjon for sentralt justeringsoppgjør m.v.

Det er utmerket at vi har en regjering som bidrar til at norsk økonomi går så det suser.
Både når det gjelder lav arbeidsledighet og når det gjelder næringslivet. Ikke minst avspeiles situasjonen på Oslo Børs av at næringslivet ser lyst på framtida og regjeringens politikk.Samtidig har vi en regjering som er opptatt tilstrekkelige midler til offentlig velferdsproduksjon framfor skattelettelser. Dette nyter Oslo kommunes innbyggere godt av i denne saken – gjennom økte skatteinntekter. Og det vil dette bystyret ikke minst merke når vi behandler byrådets budsjettforslag for 2007, sa Ivar Johansen da bystyret justerte budsjettet for 2006

Oslo bystyre 25. oktober 2006
Ivar Johansen, SV

Sak 384 Budsjettjustering – Styrking av bydelsrammen, kompensasjon for sentralt justeringsoppgjør m.v.


Ordfører;
Det er ikke nødvendig å si mye om dette.

Det er utmerket at vi har en regjering som bidrar til at norsk økonomi går så det suser.

Både når det gjelder lav arbeidsledighet og når det gjelder næringslivet. Ikke minst avspeiles situasjonen på Oslo Børs av at næringslivet ser lyst på framtida og regjeringens politikk.Samtidig har vi en regjering som er opptatt tilstrekkelige midler til offentlig velferdsproduksjon framfor skattelettelser. Dette nyter Oslo kommunes innbyggere godt av i denne saken – gjennom økte skatteinntekter. Og det vil dette bystyret ikke minst merke når vi behandler byrådets budsjettforslag for 2007.

Det er klokt først og fremst å sette disse midler inn i velferdsproduksjon i bydelene, og SV støtter dette.

Byrådets forslag er en operasjon som normalt ville tilhørt regnskapsavslutningen utpå våren. Men det er naturligvis helt greit å ta dette nå.Så vet også byrådet og byrådspartiene at midler tildelt når det er 2 måneder igjen av året i begrenset grad kan omsettes i velferdsproduksjon i år. Men det kan tette noen hull, - underskuddhull. Og dermed kan byrådet ved regnskapsavslutning si; Bydelene har fått vesentlig bedre økonomiske rammer, og gikk i 0, eller kanskje med overskudd.

Det er jo ikke dumt å kunne si i begynnelsen av et valgår.Det skjuler allikevel ikke det faktum at flere av bydelene har betydelige problemer med å gi et tilstrekkelig hjelpetilbud overfor bydelens innbyggere. Særlig gjelder dette innenfor sykehjem og hjemmetjenester.

Men, oppsummert: Bydelene trenger hver krone, og det er klokt å gi dem økt handlingsrom.

Legg til kommentar