Annet

Program for gateopprustning – Indre Oslo

Vi har hatt Indre by øst-satsingen sammen med Staten. Vi har Hovedstadsaksjonen som bringer inn både stat og næringsliv. Og vi står foran Groruddalssatsningen. Organisasjonsformene har vært forskjellige. Noe har gått bra, men noe har også snublet. Vil byrådet ta initiativ til en evaluering av de forskjellige organisasjonsformene, med sikte på å lære for framtida? spurte Ivar Johansen byrådslederen. Og byrådslederen svarte bekreftende.

Oslo bystyre 27. sept. 2006
Ivar Johansen, SV

Sak 359 Program for gateopprustning – Indre Oslo

Ordfører

Jeg har et spørsmål til byrådslederen, som vel er den som først og fremst har frontet Hovedstadsaksjonen.

Kommunen har et stort potensiale i å hente ut ressurser – både penger, kompetanse og entusiasme – gjennom som i denne saken, samarbeid mellom stat, kommune og private aktører i kommunen.

Men samtidig gir dette oss utfordringer knyttet til den strukturelle ramme for samarbeidet.
Hvordan sikrer en folkevalgt forankring av beslutningene?
Hvordan balanserer man kommunens og de øvrige aktørers interesser?
Hvordan sikrer man framdrift?
Anbudsreglement?
Økonomisk ansvar om noe går galt?

Mange spørsmål kan stilles.

Vi har hatt Indre by øst-satsingen sammen med Staten.
Vi har Hovedstadsaksjonen som bringer inn både stat og næringsliv. Og vi står foran Groruddalssatsningen. Organisasjonsformene har vært forskjellige. Noe har gått bra, men noe har også snublet.

Vil byrådet ta initiativ til en evaluering av de forskjellige organisasjonsformene, med sikte på å lære for framtida?

Legg til kommentar