Annet

Kommunal forkjøpsrett på vegne av beboerne til 10 leiegårder i personalboligporteføljen

Dette er en sak med en stygg historie. Bystyrets borgerlige flertall solgte i 2001 1.744 sykehusboliger for 715 millioner. Nå leveres det en verdivurdering som tilsier at den reelle verdien er det dobbelte, i en periode hvor boligprisene i Oslo – i følge eiendomsmeglerforbundet - har steget med 36 %, sa Ivar Johansen bl.a. da bystyret behandlet forkjøpsrett på vegne av beboerne til sykehusboliger.

Oslo bystyre 14. des. 2005
Ivar Johansen, SV

Sak 520 Kommunal forkjøpsrett på vegne av beboerne til 10 leiegårder i personalboligporteføljen


Ordfører,

Dette er en sak med en stygg historie.

Bystyrets borgerlige flertall solgte i 2001 1.744 sykehusboliger for 715 millioner. Nå leveres det en verdivurdering som tilsier at den reelle verdien er det dobbelte, i en periode hvor boligprisene i Oslo – i følge eiendomsmeglerforbundet - har steget med 36 %.

I denne saken får vi altså dokumentert at borgerligheta i dette bystyret i 2001 solgte boliger til svært billig, og gir muligheter for betydelig fortjeneste til den private investor. Når kommunen nå skal benytte forkjøpsrett på vegne av beboerne er det beboerne som må betale denne merfortjenesten. Så sier byrådet at årsaken er at taksten fra 2001 var en porteføljevurdering, mens en nå baserer seg på den enkelte leiegårds omsetningsverdi. Ja, det betyr at en i 2001 ga en rabatt, som følge av porteføljevurderingen, på i alle fall en halv milliard. Det var en gave fra fellesskapet til en privat eiendomsbesitter.

SV støtter alle byrådets forslag om forkjøpsrett, men vil gå lenger.

Vi mener det er rimelig at når studentsamskipnaden, som har studentboliger i Kirkeveien, ønsker å sikre at boligene forblir i offentlig eie må dette støttes. Offentlighetens behov for studentboliger bør veie tyngre enn en privatpersons ønske om maksimal profitt.

Vi mener også at kommunen burde gjort forkjøpsrett gjeldende for Sinsenveien 56 – 64 og 66 – 70. Det er helt urimelig at eiendomsbesittere skal kunne omgå forkjøpsrett – og den enkeltes rett til å eie sin egen bolig – ved på salgstidspunktet å la et større antall leiligheter stående tomme.

Så hører jeg noen si at det er galt å gjøre kommunal forkjøpsrett på vegne av beboerne i gårder hvor det er mange ledige leiligheter. Jeg ser for eksempel at Byrådet skriver at dette for Sinsenveien 66 – 70 betyr at hver beboer blir eier av 3,75 leiligheter. Men gården skal jo omdannes til borettslag, og leilighetene skal videre til nye beboere. Og, er det slik at det er greit å selge 1.744 boliger til et firma – en person – må det jo også være høyst aktverdig at 87 personer i Sinsenveien får rett til å eie sin egen bolig.

Kommentarer   

0 #1 Cathrine Brun 11-12-2016 13:02
Dette er en utrolig viktig sak. Vi står midt oppi en slik situasjon nå. Fredensborg har kjøpt opp gården vi bor i . Vi er 59 beboere her. Vil gjerne snakke med deg om dette.
0 #2 Ivar J 11-12-2016 13:48
Cathrine: du kan jo ringe meg i morgen, når jeg er i Rådhuset mobil 90661520

Legg til kommentar