Annet

Oslo byrådets forslag til budsjett 2006

SV har store ambisjoner på vegne av byen og landet. Vi er stolte av at vår regjeringsdeltagelse medfører at det nå er en ny kurs for landet. Etter magre tre uker i regjering har SV bedret kommuneøkonomien med 5,7 milliarder. Det er et formidabelt løft som jeg er sikker på at alle bystyrets representanter synes er svært behagelig når vi i dag skal fordele 360 nye, friske statlige millioner. Uten SV-millionene ville resultatet for byen vært betydelig verre etter dagens budsjettvotering, for eksempel når det gjelder helse- og omsorgstilbudet i Oslos bydeler, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet kommunebudsjettet for 2006.


Oslo bystyre 14. des. 2005
Ivar Johansen, SV

Sak 515 Oslo byrådets forslag til budsjett 2006


Ordfører

SV har store ambisjoner på vegne av byen og landet. Vi er stolte av at vår regjeringsdeltagelse medfører at det nå er en ny kurs for landet. Etter magre tre uker i regjering har SV bedret kommuneøkonomien med 5,7 milliarder. Det er et formidabelt løft som jeg er sikker på at alle bystyrets representanter synes er svært behagelig når vi i dag skal fordele 360 nye, friske statlige millioner. Uten SV-millionene ville resultatet for byen vært betydelig verre etter dagens budsjettvotering, for eksempel når det gjelder helse- og omsorgstilbudet i Oslos bydeler.

SVs ambisjoner for Oslo kommune forutsetter at vi benytter de mulighetene vi har til å øke kommunens inntekter, både i år og i årene som kommer. Eiendomsskatten er en sikker og forutsigbar inntekt, som med et solid bunnfradrag gir fellesskapet inntekter samtidig som den omfordeler noe fra de som har mye til de som ikke har. Alternativet som bystyrets flertall dessverre velger er å redusere velferdstilbudet, og øke egenandelene. De egenandelsøkningene som ligger i budsjettet på blant annet TT-transport og skolefritidsordning er skatt på de svakeste. Det er usosialt og bidrar til å øke forskjellene mellom de som har, og de som ikke har. Derfor vil vi heller innføre en sosial og lav eiendomsskatt.

Det er grunn til å bekymre seg over kommunes økonomiske framtidsutsikter. De fleste piler peker i gal retning. Låneopptaket øker, gjeldsgraden øker og finansieringsgraden er lav. Dette er på sikt uheldig fordi det binder opp betydelige midler i framtida. Det som er særs alvorlig er at budsjettflertallet i dag ikke øker inntektene og dermed heller ikke øker kommunens evne til å bære økte lån. Når dette kombineres med et storstilt nedsalg av eiendom ribbes kommunen sakte, men sikkert for realverdiene. Det bør bekymre flere enn SV.

Oslo kommunes mange virksomheter har et stort forbedringspotensiale. Dessverre skriver byrådet alltid ut feil medisin. Svaret for å få en bedre organisering er ikke konkurranseutsetting og fakturaer. Det er samarbeid med ansatte og brukere slik at tjenestene kan bli bedre som gir de beste resultatene. Det er synd at ikke byrådet ser at de her forspiller en stor mulighet.

SV er stolte av at vårt alternative budsjett er uttrykk for en ny kurs for Oslo. En ny kurs som setter fellesskapet og miljøet i første rekke. Vi ønsker å styrke de grunnleggende tjenestene vi alle er avhengige av i løpet av livet. Derfor styrker vi bydelenes budsjetter betydelig. Forskjellene mellom det som i dag er flertallet og vårt alternative bydelsbudsjett er stor for de som berøres av de kuttene mange bydeler fortsatt må gjennomføre. 10 millioner mer til Gamle Oslo, 9 millioner mer til Nordre Aker eller 8 millioner mer til Grorud merkes godt i barnevernet, på sykehjemmet, eldresentret eller i ungdomsklubben.

Det er store forskjeller i hvordan byrådet og SV tenker om kommunens boligpolitikk. I motsetning til byrådet så mener vi at grunnen til at en har kommunal bolig er at en ikke klarer seg i det ordinære boligmarkedet. Da er det latterlig at det til tider er billigere å leie private boliger enn det er å leie en kommunal. Nå skal det til og med bli dyrere. Husleien skal opp fra 700 til 900 kroner kvadratmeteren. I tillegg skal Boligbygg betale 44 millioner i utbytte til bykassa fra leietakerne. Dette er å ta fra det aller fattigste slik at en skal slippe å kreve inn mer skatt fra de rikeste.

SV ønsker en offensiv satsing på Groruddalen. Vi er stolte av at vår regjering allerede i år har bevilget midler som en start på Groruddalsmidlene. Det er ingen sovepute, men utfordrer oss i Oslo til å ta tak å sette i gang med viktige prosjekter for Groruddalen. Derfor foreslår vi å bevilge penger til kunstis på Grorud, prosjektering av badeanlegg på Stovner, opprusting av Ellingsrud senterområde og en rekke andre mindre, men viktige prosjekter for nærmiljøene i Groruddalen. Det er synd at ikke flertallet vil være med på å sette i gang denne satsingen allerede i dette budsjettåret.

Oslo har mange utfordringer, og enorme muligheter. SV har laget et budsjett for å starte arbeidet for en ny politisk kurs for Oslo. En ny politisk kurs for å sette fellesskapet og miljøet først. Det er synd at 30 av bystyrets medlemmer ikke tar den ballen.

Legg til kommentar