Annet

Trynetilleggene i Osloskolen fjernet

SV og Arbeiderpartiet fikk i bystyrets onsdag enstemmig støtte på forslag om at "Byrådet bes legge til rette for at arbeidstakerne i Utdanningsetaten ikke forskjellsbehandles eller særbehandles i forhold til de retningslinjer for lokale forhandlinger som partene i Oslo kommune blir enige om." Utdanningsforbundets hovedankepunkt mot dagens system for lokale lønnsforhandlinger i Osloskolen har vært at de strider mot de overordnede retningslinjer for lokale forhandlinger som partene har fremforhandlet. Mens det der heter at det i "særlige tilfeller" kan gis personlige opprykk har Utdanningsetatens praksis vært at det kun er gitt personlige tillegg. Praksis for hvordan lønnsmidlene i lokale forhandlinger er fordelt i Utdanningsetaten har altså vært prinsipielt forskjellig fra de felles retningslinjene for Oslo kommune.

Samtidig vedtok bystyrets flertall (A, SV, RV og V) forslaget om at "Bystyrets vedtak av 13.12.2000 om at "bystyret ber byrådet legge vekt på individuelle kriterier for avlønning av lærere i forbindelse med preliminære forhandlinger" oppheves. Med bystyrets vedtak blir det nå en slutt på trynetilleggene.

Les finanskomiteens innstilling
Les Utdanningsforbundets reaksjon

Legg til kommentar