Annet

Opsjoner og verdiskapning

"Er det de administrative toppledere som primært bidrar til verdiskapningen i en bedrift, eller er det kanskje først og fremst – eller i alle fall: i like stor grad – de mange sliterne og menige ansatte i bedriften? Er for eksempel P4s suksess alene et resultat av Svein Larsen og Kalle Lisbergs innsats og kløkt, eller er det i like stor grad et lagspill, hvor hver brikke er like viktig?" spør Ivar Johansen i et tilsvar i Dagens Næringsliv til P4s Kalle Lisberg.

Opsjoner og verdiskapning

Av Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo (SV)

35 Hydrotoppledere har fått saftige kontantutbetalinger på til sammen 210 millioner i bytte mot opsjonene de har.

I Dagens Næringsliv 1. august stiller Kalle Lisberg det i og for seg greie spørsmål: ”Hvorfor er det urimelig at de som faktisk har skapt økte verdier for sine eiere får en del av verdiskapningen? ” Han svarer med å si at ”opsjoner er rettferdig”, og at ”aksjemarkedet elsker incentivordninger for ledelsen”

Jeg må da spørre Lisberg: Er det de administrative toppledere som primært bidrar til verdiskapningen i en bedrift, eller er det kanskje først og fremst – eller i alle fall: i like stor grad – de mange sliterne og menige ansatte i bedriften? Er for eksempel P4s suksess alene et resultat av Svein Larsen og Kalle Lisbergs innsats og kløkt, eller er det i like stor grad et lagspill, hvor hver brikke er like viktig?

I en sådan stund kan det være grunn til å minne om Berthold Brecht og "En lesende arbeiders spørsmål:

Hvem bygde Theben med de sju portene?
I bøkene står noen kongenavn
Har kongene slept på murblokker?
Den kinesiske mur ble endelig ferdig:
Hvor gikk murerne da?
Det store Roma er fullt av triumfbuer:
Hvem satte dem opp?
Over hvem triumferte de?
Den unge Alexander tok India
Han alene?
Caesar slo gallerne
Hadde han ikke engang med seg en kokk?
Filip av Spania gråt da hans armadagikk under:
Var det ingen andre som gråt
Fredrik den andre seiret i sjuårskrigen.
Hvem seiret bortsett fra ham?
På hver side: en ny seier.
Hvem kokte seiersmaten?
Hvert tiår: en ny stor mann
Hvem betalte regningen?
Så mange historier
Så mange spørsmål.

(Dagens Næringsliv 6. aug. 2007)

Legg til kommentar