Annet

Pengene som oppløser Norge

"Det disse meglerne sammen med Hydro-toppene meget aktivt driver på med, er å forandre noen grunnleggende trekk ved landet vårt. Norge har alltid vært et samfunn med økonomiske og sosiale forskjeller, men dette har vært forskjeller innen grenser. Fordi grensene fantes, var de rikeste forsiktige med å glitre med sin rikdom, privatsjåførene dominerte ikke bybildet, toppene tok også av og til tog og trikk, og det var ved kriser mulig å mene at tilnærmet de fleste befant seg i den samme båt.

I velferdsstater med i det minste en viss grad av sosial trygghet og indre solidaritet, der er det ikke helt gode vekstvilkår for utviklingen av kriminell organisasjon og identitet. Men det er tynne marginer. Hva vi ofte glemmer, er at vi i stor utstrekning er rollemodeller for hverandre. Næringslivets topper er lærere for mange, ikke bare ved hva de sier, men ved hva de gjør. Sliteren, som bygger opp en virksomhet, ja vel, man ser veien som sliteren har tilbakelagt. Men de enorme gevinstene som bare kommer, ubegripelig for vanlige menneskers begripelse, de bidrar til en type læring vi meget godt kunne klart oss uten," skriver Nils Christie i Aftenposten.

Les artikkelen

Legg til kommentar