Annet

KS-nei til snoking i ansattes e-post

Sentralstyret i KS ønsker ikke å utvide arbeidsgiveres rett til å lese ansattes e-post. Det avviser KS-direktørens forslag til høringssvar. Fornyingsdepartementet har foreslått nye regler for innsyn i arbeidstakeres e-post. Ifølge disse skal arbeidsgiver i utgangspunktet ikke ha rett til slikt innsyn. Forslaget har vakt kraftige reaksjoner fra flere av arbeidsgiverorganisasjonene. I forslaget til høringssvar fra KS konkluderer administrerende direktør Olav Ulleren med at arbeidsgiver vil miste mulighet for kontroll av egen virksomhet. Denne konklusjonen avviser sentralstyret. Etter forslag fra SVs Ivar Johansen har styret vedtatt en uttalelse som tvert imot understreker at de nye reglene må ta hensyn til arbeidstakernes privatliv.

Les mer i Kommunal Rapport
Les om KS-administrasjonens opprinnelige forslag
Les kommentarartikkel i Dagbladet: Men e-posten min får du aldri

Legg til kommentar