Annet

Utdanningsetaten: Uprofesjonelt IKT-håndtering

Det er fortsatt betydelige problemer i Osloskolen med firmaet Siemens Business Services. Og mens Forsvaret tok aksjon mot firmaet og satte kniven på strupen opptrer Byrådet og Utdanningsetaten som en svært uprofesjonell kunde. Et så uprofesonelt firma burde vært kastet på dør for lenge siden. Firmaets brev til Osloskolene i går illustrerer godt dette.

En ansatt i Osloskolen skriver:"Det oppsiktsvekkende her er ikke at SBS erkjenner en krise av dimensjoner. Det oppsiktsvekkende i dette er at et firma som har sendt ut slike meldinger med ujevne mellomrom i tre og et halvt år, fordi ingenting egentlig noensinne har fungert som det burde i "Oslos utstillingsvindu for IKT-satsning", fortsatt har tillit i Utdanningsetaten - og formodentlig også i Byrådet. IKT-satsningen - til millioner av kroner - har forvitret og store deler av skolenes driftsbudsjetter overføres - bortimot betingelsesløst - til firmaet SBS som fortsatt ikke er kommet lenger enn til å love at ting snart - meget snart - skal fungere tilfredsstillende.

Romeren Cicero er blitt berømt for utsagnet mot motstanderen Catilina: "Hvor lenge skal du misbruke vår tålmodighet?" Etter tre og et halvt års fiasko burde politikernes tålmodighet være slutt for lengst, og svaret burde være at tre-og-et-halvt år burde være nok - mer enn nok. Premiering av et privat firma som til tross for manglende levering i årevis, har et bortimot ubegrenset sugerør ned i kommunekassen, burde ikke oppfattes som en oppgave av det politiske flertallet i Oslo.

Det kan tross alt finnes andre måter å gjøre dette på - uten å kaste skoler som har mistet dyktige medarbeidere - ut i en enda større krise."

Les mer