Annet

En bokanmeldelse

Anette Wiig Bryn: "Deichmanske bibliotek i det 21. århundre"

Utgitt på Oslo kommunes forlag, 2005, i serien Bystyremeldinger
Pris: Gratis (men vanskelig tilgjengelig)

Terningskast: 1

En utgivelse som etterlater flere spørsmål enn den gir svar, og som skjemmes av en rekke selvmotsigelser. Lesningen gir dessverre ikke grunnlag for entusiasme eller klarsyn, noe forfatteren må ta ansvar for fordi hun aldri forteller oss hvor hun vil. Det bare aner oss, - og anelsene blir bangere og bangere ettersom man leser (se: "bange anelser")

Les hele anmeldelsen hos Norsk Bibliotekforening