Annet

Høyre og mangel på differensiert tenkning

Dagens Høyre er blitt som Romerkirken i høymiddelalderen: Hele livet sees fra én synsvinkel - livet som business, alt skal telles - avvik fordømmes som «nostalgiske» eller «urealistiske». Dagens Høyre er blitt et en-dimensjonalt ødeland av bokholdere som fyller byen vår med reklameforurensning for å få budsjettene til å gå opp, samtidig som de avskjærer seg høyst nødvendige skatteinntekter, skriver Bernt Hagtvet.

Høyre: Mangel på differensiert tenkning


Av professor Bernt Hagtvet

Med frapperende treffsikkerhet ser vi hvordan Høyre skyter seg selv i foten for tiden.

For ikke lenge siden ble det en mediesak av forsøket på å selge gartnerdelene av Gaustad Sykehus, et område til stor glede for pasientene som har det tungt nok fra før. Blomster og adspredelse viser seg dårlig i pengetellernes overlegninger.

Så kom biblioteksaken fra Bærum, nok et eksempel på kutt på kulturbudsjettene på grunn av strupingen av kommuneøkonomien. Og nå meldingen om at «kostbare funksjonshemmede» skal omplasseres i en vernet bedrift. Samtidig leser vi om 99-årige Haakon Lie som gjøres til gjenstand for tidsstudier à la klassisk taylorisme fra industrialismens barndom. Interessant å merke seg her at både Lenin og de klassiske kapitalistiske effektivitetsfanatikere elsket hans målinger av hver eneste bevegelse i industriproduksjonen for økt innsparing.

Mønsteret gjentar seg: Etter disse meldingene kommer korreksjonene, sist fra ordfører Odd Reinsfelt som mener de funksjonshemmedes jobb ikke er et spørsmål om penger. Man kan spørre: Hva er så årsaken til disse beslutninger, som stadig må drives tilbake av årvåkne journalister? Hvorfor dreier det seg neppe om vådeskudd?

Det har lenge gått en debatt om forfallet i Høyre fra klassisk liberalkonservatisme av nordisk type til ultraliberalisme av amerikansk og thatcheristisk støpning. Alle disse sakene er produkt av denne nye pengetellermentalitet: Én norm, én mal legges til grunn for politiske avveininger. Dagens Høyre er blitt som Romerkirken i høymiddelalderen: Hele livet sees fra én synsvinkel - livetsom business, alt skal telles - avvik fordømmes som «nostalgiske» eller «urealistiske».

Dette dreier seg om mer enn opphøyelse av «markedet» som en slags metafysisk overdommer i politikken. Tenkemåten går mye dypere. Alle disse saker viser manglende evne til å bruke ulike vurderingskriterier på ulike samfunnsområder.

Vi lar ikke presters lønn bestemmes av antallet begravede eller gifte, og tiden det tar å få folk i jorden eller smidd i hymens lenker. Klassisk konservatisme er et viktig korrektiv. Den hadde sans for livets mangeartethet og skjørhet, og den hadde en idé om variasjon, rettferd, tradisjon, kvalitet, kontinuitet og frihet.

Dagens Høyre er blitt et en-dimensjonalt ødeland av bokholdere som fyller byen vår med reklameforurensning for å få budsjettene til å gå opp, samtidig som de avskjærer seg høyst nødvendige skatteinntekter. Høyre går til valg på de vakre paroler, mindre skatt, mer forbruk, færre kommuner, og er blitt et snevert urbant interesseparti med mindre og mindre kontakt med sine røtter. Det hjelper ikke hva Henrik Syse sier. Må man skjære ut sitt hjerte bare for å konkurrere med Fr.p.?

All vet jo at Høyre er fullt av ansvarlige mennesker som gremmes over denne bevisstløse ultraliberalisme i en situasjon hvor vi aldri har vært mer velstående og burde ha råd til større generøsitet. Men hvorfor hører vi så sjelden fra dem?

Aftenposten 20. juli 2005