Annet

Folkets forlangende

"Å være flink i forretninger er den mest fascinerende av alle kunster", innrømmet Andy Warhol i sin tid. En lignende hustavle synes i ferd med å bli spikret opp i bibliotek-Norge: For å bevise sin eksistensberettigelse overfor kulturskeptiske lokalpolitikere – og unngå ytterligere kutt i innkjøpsbudsjettene – gjør bibliotekene alt de kan for å blåse opp utlånstallene. Resultatet er at kvalitetslitteraturen kuttes, og at bibliotekenes sortiment blir til forveksling likt hyllematen i en alminnelig Narvesen-kiosk. Advarselen kommer fra Jofrid Karner Smidt, førsteamanuensis i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo i et intervju i Morgenbladet.

Les hele artikkelen

Legg til kommentar