Annet

Sykehusboligene: Aksjonærgavepakke på 100 millioner kroner

Kommers og butikk, er etterhvert kjennetegnet på den Høyre og Fr.P-styrte Oslo. Slik var det også da det borgerlige bystyreflertallet solgte 1.744 sykehusboliger til ABG Sundal Collier, for på den måte å hindre at de statlige sykehusene - og deres ansatte - skulle få disponere sårt trengte personalboliger. Men det som stadig oftere viser seg er at disse Høyregutta heller ikke er gode på å drive butikk, og sånn sett forvalter verdiene til Oslos innbyggere på en dårlig måte.

I en melding ABG Sundal Collier nå har sendt Oslo Børs ser vi igjen dokumentasjon på det: Allerede før Sundal Collier får tatt over sykehusboligene, selger de dem videre med en nettofortjeneste på 100 millioner kroner. Annet var jo heller ikke å forvente: Med åpne øyne solgte bystyreflertallet (Høyre, Fr.P, Kr.F. og Venstre) i hui og hast disse boligene betydelig under takst. Vi ser altså nå at byrådsleder Erling Lae og hans kollegaer ga aksjonærene i det private selskapet en gave på 100 millioner kroner fra Oslos innbyggere.

Les: Tjener fett på videresalg av boliger
Les en kommentar til et innlegg fra daværende byråd Tornås