Annet

Arbeidstilsynet med pålegg til kommunen

I løpet av 2007 har arbeidstilsynet vært på tilsyn i 14 av Oslos 15 bydeler. Totalt ble det etter disse tilsynene gitt 440 pålegg til bydelene. Nå har Arbeidstilsynet valgt å gi Oslo kommune sentralt tre pålegg med den begrunnelse at Oslo kommune er en virksomhet og at arbeidsgiveransvaret formelt ligger på overordnet/sentralt nivå i kommunen.

Les mer