Tankevekkende

Tankevekkende notiser

Vår toleranse for annerledeshet....

Etter fem og et halvt års botid i Norge og to års skolegang for barnet, fikk den nigerianske familien det endelige avslag på oppholdstillatelsen:

Utlendingsnemnda ga endelig avslag til familien med et utviklingshemmet barn og begrunnet det med at det er lettere å være utviklingshemmet der enn her:

"Toleransen for annerledeshet (er) generelt langt høyere i Nigeria enn i Norge, hvilket kan tilsi at (x) vil kunne ha et bedre sosialt liv i hjemlandet - på tross av en slik diagnose, skriver nemnda i avslaget som familien har fått.

Samtidig erkjenner nemnda at barnet neppe vil få noen behandling eller spesialoppfølging i Nigeria.

Petronois

Kloke ord om omorganisering:

«Vi trente hardt, men hver gang vi begynte å få frem grupper som fungerte, skulle vi omorganisere. Jeg lærte senere i livet at vi har en tendens til å møte enhver ny situasjon med en omorganisering, og dessuten hvilken fantastisk metode dette er til å skape en illusjon av fremskritt, mens det som egentlig oppnås, er kaos, ineffektivitet og demoralisering.»

Utsagn som visstnok skal stamme fra Gaius Petronius (ca 27-66), romersk jurist under Nero.

Trikk versus bensinpriser

En trikkebillett i Oslo kostet i 1950 25 øre. Omregnet til 2012-kroner blir det 4,41 kr, altså godt under en tidel av hva en enkeltbillett kjøpt hos fører faktisk koster i dag. Til sammenligning var bensinprisen i 1950 på 87 øre literen som omregnet til 2012-kronekurs er 15,33 kr, kun marginalt høyere enn faktisk pris i dag.

Lagerbarna

Justisminister Anders Anundsen (Fr.p) vil sende mer enn 400 lengeværende flyktningebarn ut av landet. Han omtale barna slik til Bergens Tidende i 2. desember 2014: "Alle disse er her ulovlig. Det Politidirektoratet fikk beskjed om var at utsendelse av lengeværende barn ikke skulle prioriteres foran de som har vært her kort tid. Vi skulle ikke tømme lageret av lengeværende barn. Det som kan ha skjedd, er at lengeværende barn er blitt prioritert sendt ut, fordi de nettopp er lengeværende. Det skulle ikke skjedd. Dette er mitt ansvar."

Kan ikke lure hele folket hele tida

Abraham Lincoln skal ha sagt:

"Du kan lure hele folket en del av tida, og du kan lure en del av folket hele tida, men du kan ikke lure hele folket hele tida."

Herberget

Jeg hører at i New York

på hjørnet mellom 26. gate og Broadway

står det om vinteren hver kveld en mann

og skaffer de husløse som samler seg der

penger han samler inn, så de får plass på herberget.

 

Dette forandrer ikke verden.

Dette forbedrer ikke forholdene mellom menneskene.

Dette forkorter ikke utbyttingens tidsalder.

Men noen menn får plass på herberget.

Vinden blir holdt borte fra dem en hel natt.

Snøen som skulle falt på dem, faller på gaten.

 

Menneske, legg ikke vekk boken hvor du leser dette!

Noen mennesker har nå plass på herberget.

Vinden blir holdt borte fra dem en hel natt.

Snøen som skulle falt på dem, faller på gaten.

Men dette forandrer ikke verden.

Dette forbedrer ikke forholdet mellom menneskene.

Dette forkorter ikke utbyttingens tidsalder.

 

Berthold Brechts dikt "Herberget"

Likhet for loven...

Den franske nobelprisvinneren i litteratur, Anatole France, formulerte seg slik en gang:

«Loven, i sin majestetiske likhet, gjør det like ulovlig for rike og fattige å sove under bruene i Paris, å tigge i gatene, og å stjele brød."

Norsk forbruk på Europa-toppen

Norge har Europas høyeste forbruksvolum pr. innbygger. I fjor var det personlige forbruket 37 prosent høyere enn gjennomsnittet for dagens 28  EU-land. I motsatt ende ligger Polen og Spania med forbruk godt under EU-gjennomsnittet. Norges personlige forbruksvolum pr. innbygger er 88 prosent høyere enn i Polen og nesten 50 prosent høyere enn i Spania.

Gode ungdomstilbud er ikke utgift, men investering

"Oslos ungdommer har aldri vært mer lovlydige. En av de viktigste oppgavene fellesskapet har, er å ta vare på de yngste slik at denne utviklingen fortsetter. Gode ungdomstilbud er ikke utgift, men investering," skriver Oslo visepolitimester Roger Andresen.

Les mer

 

OECD: Innvandrerne i Norge lønner seg

Innvandrerne har bidratt positivt til den norske statskassen de siste årene, slår OECD fast. – Vi har regnet på dette på flere måter, og i alle tilfellene bidrar innvandrerne i Norge positivt til statskassen, sier Thomas Liebig, senioradministrator i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).