Tankevekkende

Apropos innvandringsdebatten

Daværende eksp.sjef i Justisdepartementet i 1939 da han advarte mot å gi oppholdstillatelse til jødiske barn: "Avgjørende for meg til å stille meg slik til barneplanene er selvsagt at chansen for å brenne inne med barna er overveldende stor. Selv om vi betinget oss barnehjemssystemet, ville disse barna etterhvert knytte til seg slike forbindelser i Norge, at vi ikke blir kvitt dem .. Vi må sikkert regne med at det overveiende antall blir i Norge og kommer til å bli et jødisk innslag i folket og næringslivet. I seg selv er ikke dette en ulykke. Men jeg er redd for at vi ved dette vil puste til en muligens spirende antisemittisme."